Základy Tauhídu - kniha, díky níž se zatýkalo při páteční modlitbě

Datum: 05.05.2014 | Autor: Michal Voska, Redakce PN

Dr. Abú Amíny Bilala Philips - Základy Tauhídu – islámský koncept Boha je inkriminovaná kniha, kvůli které proběhl zátah při páteční modlitbě. To vzbudilo nevoli, protesty nejen z Muslimské strany, ale proti zásahu se tvrdě postavila i část Evangelické církve a známý kněz a teolog Tomáš Halík. Je opravdu kniha natolik závažná, že bylo zapotřebí policejního zásahu?

 

 

Obálka knihy 

 

Kniha je dodnes stále ke stažení na známých serverech a není problém se k ní dostat. Dle našich informací nijak oficiálně zakázána zatím nebyla, jen byla stažena z prodeje u známých prodejců (Kosmas aj.). Knihu naše redakce prostudovala a i když se nám několik pasáží ,,nelíbí", nejsme si jisti, že by se jednalo o nějaké protiprávní jednání, či nabádání k násilí, podporu xenofobie atp. Jde především o ukázku, resp.návod pro muslimy, jak žít cnostný život.

 

Odkaz na právo šária

 

Z celé knihy jsou problematické texty zejména na stranách 27 a 44. V prvním se říká "Je nutné své neislámské vlády upřímně nenávidět", nicméně pasáž pokračuje a nemluví o EU, USA... ale o vládách muslimských zemí,  kdy je těmto vládám ,,doporučováno" právo šária. Jen tak mohou muslimští věřící vést ,,správný život". O tomto pojednává i text na straně 44, kde se píše o vykonávání trestu v podobě useknutí ruky zloději. Zde se autor odkazuje na zemi (muslimskou), kde funguje sociální systém. Pokud i přes toto vše je zločinec odhodlán krást, měl by počítat s následky dle tohoto, značně extrémního práva.  Nic víc, nic míň.

 

Kniha nám příjde jako jedno velké vysvětlení pojmů z života muslimů, vysvětlení Prorokových slov, cnostného života, odkazuje na nesmyslnost upínání se k talismanům a svatostánkům. Vše je vždy docela dobře přirovnáno k ostatním vírám (judaismus, hinduismus, křesťanství...).

 

Pražští muslimové knihu přeložili zejména pro jiné muslimy i nemuslimy, aby se dozvěděli o tom, jak islám, nebo alespoň jeho normativní, či chcete-li, salafíjská podoba, ke které se Philips řadí, chápe Boha a jeho Jednotu. Přesně to hovoří i sám autor v úvodu ke své knize na str. 11:
„Islám patří mezi monoteistická náboženství společně s judaizmem a křesťanstvím. Nicméně podle kritérií tradiční islámské víry v jediného Stvořitele je křesťanství polyteizmem a judaizmus jemnou formou modlářství.

 

V očích ,,našince" může kniha vyznívat dost extrémně, nicméně od počátku až do konce je vše odkazováno na muslimy jako takové, jejich chování, jsou-li pravověrní a ,,morální principy" nikoliv jako nástroj k útisku a nabádání k útoku na ostatní víry a věřící.

 

Zásah byl špatně načasován

 

I z tohoto důvodu nám příjde zásah, jenž se udál značně přehnaný. Zásah sám o sobě chápeme, nikoliv však jeho provedení (pátek, při hlavní modlitbě) a načasování. Kdyby kniha šla čerstvě do tisku a to by spustilo vlnu nevole, osočování a obvinění, bylo by to možná ospravedlnitelné, nikoliv v okamžiku, kdy je kniha v oběhu dva roky.

 

Rovněž nám příjde přehnaná reakce českých médií, kdy jedna z prvních informací zněla "v modlitebně při rpohlídce nebyla nalezena žádná výbušná zařízení". Celé nás to staví do role soudců, nicméně soudce pro svůj rozsudek potřebuje důkazy, výpovědi, ne pouhé dohady a přehnané reakce.

 

 

Štítky

základy táhídu právo šária islám kniha

Ohodnoťte článek počtem hvězdiček

Zaujal Vás tento článek? Nebo se Vám článek nelíbil? Ohodnoťte hvězdičkami.

3 / 10

Přidej komentář
Váš příspěvek do diskuze:

Komentáře

avatar
Hošek Vladimír Datum: 10.01.2016 Čas: 13:55

" JE NUTN0 SVÉ NEISLÁMSKÉ VLÁDY UPŘÍMNĚ NENÁVIDĚT " Tato věta úplně stačí k tomu aby islám byl zakázán . Neboť zcela jednoznačně a otevřeně vybízí k nenávisti k veškerému nemuslimskému obyvatelstvu .

avatar
Vojtěch Merunka Datum: 21.05.2014 Čas: 13:57

Tímto textem vyjadřuji podporu Policii ČR a dalším orgánů
ČR v jejich poslání chránit bezpečnost osob a majetku, chránit veřejný
pořádek a bránit trestné činnosti.

1) Činnost Policie ČR je v kompetenci příslušných odborných orgánů. Mám
důvěru v právní systém České republiky. Česká republika je postavena na
principech demokracie, plurality a stejných lidských práv a svobod pro
všechny svoje obyvatele. Odmítám jakékoliv zasahování do nezávislosti
Policie ČR a pokusy o regulaci její práce pod zástěrkou náboženských svobod.

2) Odmítám obviňování Policie ČR z neúcty k náboženskému vyznání
vyšetřovaných nebo zadržených osob. Považuji tato obvinění za účelová
a za projevy pocitu nadřazenosti nad českými zákony a za vynucování si
zvláštního postavení nad ostatními obyvateli České republiky.

3) Jsem demokraticky myslící občan ČR a odmítám všechny formy rasismu,
nadřazování vybraných rituálů nad zákony naší země, omezování práv žen,
šikanu menšin, tělesné tresty, tresty mrzačením, vraždy ze cti, vraždy
za odpadlictví nebo za takzvané urážky a další podobné primitivní
projevy chování, které odporují Listině základních práv a svobod a které
nepatří do naší zeměpisné polohy ani do naší doby.

avatar
Albert Barack Datum: 21.05.2014 Čas: 13:52

Ten zákrok v mešitě začal a skončil ještě před páteční modlitbou. Výsledkem zákroku jsou také zadržené osoby ne z důvodu té knihy.

avatar
ivsn Datum: 21.05.2014 Čas: 13:19

Zřejmě si neuvědomujete, že muslim má povinnost (!) zavádět sariu všude, kde získá navrch. To je přesně to, o co se snaží v Evropě. Totiž nahradit demokracii totalitou, naše zákony sariou. A policii máme na to, aby demokracii chránila!

avatar
Vlad Drakul Datum: 06.05.2014 Čas: 22:30

Tato kniha byla pouze záminkou mezinárodní akce - monitoring islamistů, odjíždějících bojovat do Sýrie a jejich návrat do zemí EU.
Hezký den