Preventivní působení Generální inspekce bezpečnostních sborů

Datum: 15.10.2014 | Autor: pplk. Mgr. Jan MELŠA

Nová kompetence inspekce se vyplatila, také díky úspěšné prevenci došlo ke snížení počtu stíhaných osob z řad příslušníků a zaměstnanců bezpečnostních sborů.

Preventivní působení Generální inspekce bezpečnostních sborů
Nová kompetence inspekce se vyplatila, také díky úspěšné prevenci došlo ke 
snížení počtu stíhaných osob z řad příslušníků a zaměstnanců bezpečnostních 
sborů.

 


Zpráva o činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů za rok 2013 předložená 
ředitelem inspekce plk. Mgr. Ing. Ivanem Bílkem byla dne 8. října 2014 projednána 
vládou České republiky. Z meziročního srovnání dvouleté činnosti inspekce je patrné, že 
došlo ke snížení počtu trestně stíhaných osob v působnosti inspekce, a to z 355 na 269, 
zejména ke snížení počtu stíhaných příslušníků a zaměstnanců bezpečnostních sborů. 
Oproti roku 2012 došlo též ke snížení počtu trestných činů, spáchaných v souvislosti se 
služebním a pracovním zařazením osob z bezpečnostních sborů. 

 


Základní informace byly zveřejněny na tiskovém brífinku dne 12. března 2014 a jsou 
dostupné na internetové adrese: www.gibs.cz/tiskove-zpravy/informace-o-zverejneni.

 


Výrazný nárůst je naopak zaznamenán v preventivních a metodických aktivitách. 
Prevence kriminality zahrnuje veškerá opatření ke snižování rizik výskytu trestných činů, 
jakož i jejich škodlivých důsledků pro jednotlivce, bezpečnostní sbory a společnost. 
Významným preventivním nástrojem, kterým inspekce účinně působí na jednotlivé 
bezpečnostní sbory a jejich příslušníky, je přednášková činnost. Ta je od roku 2012, kdy
začala nově vzniklá generální inspekce plnit nové kompetence v rámci preventivního
a metodického působení na jednotlivé bezpečnostní sbory, zařazena do vzdělávacích 
aktivit těchto sborů. V roce 2013 bylo lektory inspekce realizováno 39 přednášek pro cca 
2 000 posluchačů – příslušníků Policie České republiky, Vězeňské služby České republiky
a Celní správy České republiky. Několik přednášek bylo cíleně zaměřeno také na 
studenty středních a vysokých škol, studijních oborů zabývajících se oblastí vnitřní 
bezpečnosti státu.

 


Na rozdíl od obecné prevence kriminality se zde jedná o zcela specifickou oblast. Proti 
zákonu mnohdy stojí vysoce kvalifikovaní pachatelé s velmi dobrou znalostí metod,
forem práce a činností bezpečnostních sborů, stejně jako právního prostředí. Proto je 
také nezbytně nutné vytvářet adekvátně účinné nástroje pro boj s tímto problémem, 
aplikovat nové přístupy a přizpůsobovat se novým trendům v postojích k pachatelům. 

 


V roce 2013 bylo rovněž vydáno sedm metodických doporučení pro činnost 
bezpečnostních sborů. Jejich cílem je nejen upozornit na chyby a protiprávní jednání
v bezpečnostních sborech, ale zároveň navrhnout postup, jak jim v budoucnu 
předcházet. V průběhu roku 2013 byla zřízena Metodická rada pro bezpečnostní sbory
jako poradní orgán ředitele inspekce pro tvorbu metodických doporučení. Ve spolupráci
s bezpečnostními sbory jsou identifikovány a rozebírány problematiky, v nichž má 
preventivně-výchovná a metodická činnost působit. 

 


Podrobné informace o protiprávní a trestné činnosti příslušníků a zaměstnanců 
bezpečnostních sborů, stejně jako o preventivních aktivitách inspekce a pravomocných 
rozhodnutích v trestních věcech inspekce, najdete ve Zprávě o činnosti Generální 
inspekce bezpečnostních sborů za rok 2013, která bude po dokončení legislativního 
procesu v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky zveřejněna.
 

 

Štítky

gibs

Ohodnoťte článek počtem hvězdiček

Zaujal Vás tento článek? Nebo se Vám článek nelíbil? Ohodnoťte hvězdičkami.

5 / 10

Přidej komentář
Váš příspěvek do diskuze: