Dopravní nehoda – může se to stát i vám. Jak v tom bude figurovat policie?

Datum: 08.08.2017 | Autor: Michal Misík

Kdy přivolat na místo dopravní nehody policii a jak nám tato v dané situaci může pomoci? Při zohlednění současné intenzity a dravosti tuzemského silničního provozu, nevalné kvality pozemních komunikací i morálních zásad některých řidičů, není tato otázka nikdy zcela vzdálena od pravděpodobnosti. 

 
Zákon č. 133/2011 Sb., § 47, poučuje o povinnostech účastníků dopravních nehod, determinuje znaky silniční dopravní nehody a zároveň nastavuje finanční hranici, která při vzniku hmotné škody opravňuje účastníky DN přivolat na místo nehody příslušníky PČR z oddělení dopravních nehod. Ona hranice představuje částku 100 000 Kč na každém z poškozených vozidel anebo přepravovaném nákladu, v žádném případě tedy nelze škody více účastníků DN jakkoliv sčítat v potřebě převýšit zákonem stanovený limit. 
   

Ne vždy však lze jednoznačně přesně určit výši konkrétní škody, záleží na pořizovací ceně vozidla, prémiovosti značky i na prostém faktu, že některá poškození nemusí být na první pohled patrná (elektronika, pohyblivé součásti motoru). Pokud selžete ve svém odhadu škody a policii ohlásíte (více informací o lince 158) DN, kde škoda evidentně nepřevyšuje např. 20 000 Kč, nejspíše od zasahujících policistů uslyšíte: „Kvůli tomu jste nás ale volat nemuseli“, avšak tato, ve své podstatě vyřčená rada, neznamená, že by se policie jakkoliv vzdávala vůle a povinnosti ohlášenou dopravní nehodu řešit a dořešit. Pokud je tedy DN ohlášena, na místo nehody přivolaní příslušníci mají ze zákona povinnost dopravní nehodu řešit dle určených předpisů. Přivolání policie v každém případě musí proběhnout také při situaci, kdy viník nehody ujede z místa DN, kdy v důsledku DN hrozí vypuknutí ekologické havárie, kdy na místě DN došlo k újmě na zdraví, těžké újmě na zdraví, nebo smrti.
 


Očekávat empatii: také někteří policisté si již prožili automobilové nehody takříkajíc na vlastní kůži (Německo). foto: polizei.de


 

Jaké jsou prvotní úkony příslušníka PČR na místě dopravní nehody? V prvním sledu by měl prioritně zajistit, aby nikdo ze zúčastěných na DN nepřišel o život a neutrpěl újmu na zdraví, případně zajistil oblast tak, aby nedošlo k popsanému ni dalším škodám na majetku. Následuje technické prošetřování samotné DN a obnovení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu; označení pozice havarovaných vozidel, pokud tak neučinili účastníci DN, vypracovat nákres události, obnovit a řídit provoz na komunikaci a zajistit, aby bylo celé místo dopravní nehody v rámci možností co nejrychleji uvedeno do původního stavu před nehodou, jinými slovy – zamezit všem škodlivým následkům DN.

 


                    

Pokud na havarovaném vozidle spatříte některou z těchto bezpečnostních značek, zařiďte, abyste se vy i ostatní zúčastnění dostali do bezpečné vzdálenosti, přítomnost takové značky rovněž popište operátorovi tísňové linky. obr: bozpinfo.czMezi časté „argumenty“ řidičů při podání vysvětlení přímo na místě dopravních nehod se příslušníkům Policie České republiky dostává poměrně „zajímavých“ vysvětlení. V případě dopravních nehod vzniklých na základě nedodržení pravidel přednosti v jízdě, může z úst účastníků DN zaznít, například, že takříkajíc na zelenou jeli dočista všichni. A ti, kdož nedodrželi zásadu bezpečné vzdálenosti od vozidla jedoucího před nimi, spoléhají na obhajobu vystavěnou na výpovědi o náhlém a prudkém zabrzdění vozidla vpředu. Policista se tedy velice často setkává se zcela protichůdnými stanovisky od obou na nehodě zainteresovaných stran, tento postojový rozpor musí následně vyřešit, a to i přímo na místě, pokud je původ a viník nehody zřejmý a pokud s rozhodnutím bude onen viník souhlasit.   

Policie přímo na místě vydává potvrzení o účasti na DN, které promptně odesílá na Českou kancelář pojistitelů. Formulář záznamu o dopravní nehodě určený pojišťovnám musíte vyplnit rovněž, nezávisle na formuláři škodní události, který si příslušník PČR z oddělení dopravních vede pro potřeby svého následného vyšetřování. Jestliže příslušník oddělení dopravních nehod neurčí viníka na místě dopravní nehody, předvolá účastníky a svědky nehody k podání výpovědi, vyhodnotí např. záběry z kamer poblíž místa DN, následně vypracuje odborné hlášení o DN a předá je příslušnému magistrátu k procesu správního řízení.  
 Rychlý exotický vůz? V těchto případech jde škoda do statisíců korun, často i milionů. foto: autoworld.wordpress.comVšechny zaviněné silniční dopravní nehody vznikají na základě porušení některé ze zákonných povinností, nedodržováním zákona o provozu na silničních komunikacích, což s sebou v takřka většině případů nese přečin spáchání přestupku. Policie České republiky ze zákona musí řešit všechny přestupky, o kterých se dozví. V tom případě, že se tedy obě na DN zúčastněné strany dohodnou, že policii na místo nepřivolají, tak přestupek zůstává prakticky neznámý, nepotrestaný. Na druhou stranu, musí viník DN, ke níž byla policie přivolána, jako pachatel přestupku uhradit také příslušnou správní či blokovou pokutu. Toto „ubrání“ práce policii cestou komunikace mezi účastníky DN a pojišťovnami s sebou tedy nese i jistou příchuť přehlížení přestupků.

 

foto: autoworld.wordpress.com, polizei.de, colourbox.com, bozpinfo.cz, autor

 

Ohodnoťte článek počtem hvězdiček

Zaujal Vás tento článek? Nebo se Vám článek nelíbil? Ohodnoťte hvězdičkami.

5.1 / 10

Související články

Přidej komentář
Váš příspěvek do diskuze:

Komentáře

avatar
Jan Datum: 22.08.2019 Čas: 12:54

Dobrý den. Tu jsem narazil na článek, kde je pár dalších tipů https://www.dopravniznaceni.com/pravidla-prvni-pomoci-aneb-co-delat-kdyz-dojde-k-havarii
Mohlo by se hodit

avatar
Luděk Kutta Datum: 17.08.2019 Čas: 22:34

Věc:Jak mám postupovat při ŽÁDOSTI O PŘEŠETŘENÍ DP(dopravní nehody).

Dobrý večer.Prosím poraďte.Byl jsem účastníkem dopravní nehody 15.1.2019 bez zranění. První předvolání o podání vysvětlení na MÚML se uskutečnilo v kanceláři vedoucí oddělení přestupků Ivy Jašíčkové Bc.dne 15.5.2019 v 10 hod.Z tohoto jednání jsem nedostal žádnou zprávu,neboť jsem neměl sebou elektroniku pro zhotovení kopií a stažení CD záznamu o šetření DI ČP Karlovy vary.Další termín předvolání mě byl určen 4.6.2019 v 10 hod.na dtto MÚML. Požádal jsem kamaráda pana J.O.,aby mě pomohl s vytvořením kopií a stažení CD.Dostavili jsme se v určený den a hodinu na MÚML a znovu bezúspěšně neboť ani jeden z nás neměl kvalitní fotoaparát na ofocení zpráv ze šetření DI PČ.Karlovy Vary.Dal- ší termín předvolání mě byl stanoven na dtto MÚML na 25.6.v 10hod.Nyní jsem si OBJEDNAL experta pana J.P.,aby jsem napotřetí konečně získal veškeré podklady o šetření DN.Rozhodnutí MÚML oddělení přestupků mě bylo sděleno, že se řízení odkládá..V té době jsem ještě nevěděl,že proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat.Okamžitě jsem se několikrát telefonem,e-mailem na ČP.Po několi-ka telefonních hovorech s ČP, mě bylo opakováno,že ČP od.... MÚML nedostali žádné rozhodnutí.Po mých urgencích u obou "stran" mě bylo sděleno,že ČP nemůže plnit moje finanční odškodnění z důvodu neurčení viníka nehody.ČP mě přislíbila pomoc při jednání s pojišťovnou druhého účastníka nehody o dohodě částečné úhrady faktury za opravu mého auta...Do dnešního dne řízení trvá...

PS.:...A TEĎ K PROSBĚ O POMOC.
VZHLEDEM K TOMU,ŽE SI STOJÍM ZA TVRZENÍM,ŽE SI NEJSEM VĚDOM POCHYBENÍ PŘI ÚČASTI NA DP.NECÍTÍM ŽÁDNOU VINU,SPÍŠE NAOPAK JSEM ZACHRÁNIL ŽIVOT MÉ MANŽELCE I ŽIVOT MUJ!!! NA ZÁKLADĚ MÉHO SOUKROMÉHO HLEDÁNÍ,ZJIŠTĚNÍ SVĚDKU A DALŠÍCH OKOLNOSTÍ K OBJASNĚNÍ DP JSEM ROZHODNUT PŘISTOUPIT K ŽÁDOSTI O NOVÉM PŘEŠETŘENÍ DOPRAVNÍ NEHODY.
Předem děkuji za radu.S pozdravem Luděk Kutta st. č-mob.tel.oper.O2 723742345

avatar
Dobešová Jarmila Datum: 05.05.2018 Čas: 00:26

Článek je dobrý,ale skutečnost je jiná volali jsme policii k DN kterou způsobil řidič tím,že spatně zajistil auto proti samovolnému ujetí z kopce a úplně nám zrušil před domem naše auto policista sice přijel,ale pokutu ani zápis neprovedl ,dopravní policie se rovněž odmítla dostavit k DN.Takže,viník si jezdí dál bez jakéhokoliv postihu a my máme oči pro pláč.Jelikož prý je to totální škoda není nárok ani na náhradní vozidlo.Nevím koho vlastn naše zákony v tomto směru slouží,ale poškozený to rozhodně není.Ten má jen problémy a starosti navíc.

avatar
Leoš Slavík Datum: 03.01.2018 Čas: 06:32

Dobrý den,
v textu je chyba čísla zákonu. Nejde o 133/2011 Sb., ale 361/2000 Sb.
S pozdravem Slavík Leoš