Český policista Daniel Živocký oceněn v Kosovu

Datum: 25.03.2014 | Autor: ppor. Bc. Eva Stulíková

Pamětní list za záslužný čin ve službě přijali policisté z rukou Bernda Borchardta, velitele mise EULEX (European Union Rule of Law Mission) v Kosovu. Díky a obdiv za jejich pohotovou a adekvátní reakci (spolu se svými čtyřmi kolegy poskytl první pomoc ženě v bezvědomí) vyjádřil též velitel policejních sil v rámci mise EULEX, generál Günther Freisleben. 

 

Pět policistů z Německa, Rakouska, Holandska a České republiky vykonávalo dne 18. února letošního roku noční patrolu na území Kosovské Mitrovice. Během služby našli na jedné z hlavních ulic v Mitrovici ženu ležící v bezvědomí. Jeden z německých policistů coby vyškolený policejní zdravotník zareagoval naprosto pohotově a za přispění ostatních členů hlídky jí poskytl první pomoc. Krátce nato žena nabyla vědomí a s policisty začala komunikovat. Policistům popsala, že ji napadl neznámý muž, když čekala na zastávce autobusu. Následně byla převezena do nemocnice a případ si převzali kosovští policisté k dalším opatřením. Nejen oni, ale i přihlížející občané, vyjádřili hlídce SPU (Supplementary Police Unit) za tento rychlý a pohotový zásah dík a uznání. Tento záslužný čin si následně získal pozornost nejen velení mise, ale i médií. Posloužil tak jako dobrý příklad role příslušníků mezinárodních policejních sil na severu země jakožto spolehlivých partnerů místní komunity, kteří jsou ochotni pomoci, kdykoli je třeba.

 


 
K těm patří i por. Daniel Živocký. K policii nastoupil v roce 2003 a svoji kariéru odstartoval na obvodním oddělení ve Vsetíně. Po třech letech přestoupil na oddělení hospodářské kriminality, kde se další čtyři roky zabýval vyšetřováním trestných činů jako např. podvodů, padělání a pozměňování peněz, nebo trestné činnosti spojené s daňovým řízením.  V roce 2012 se přesunul do Prahy, kde působí dodnes jako vyšetřovatel na oddělení obecné kriminality.


 
Poručík Daniel Živocký je jedním z osmnácti českých policistů, kteří v současné době působí v misi EULEX na území Kosova. Z tohoto počtu jich 15 slouží v pořádkové jednotce (SPU) v rámci speciálního policejního oddělení v Kosovské Mitrovici. V této jednotce je celkově zařazeno 82 policistů ze sedmi zemí. Česká republika má v rámci SPU druhý nejpočetnější kontingent hned za Německem. Výsadní postavení Policie ČR v rámci SPU podtrhuje i poměrně silné zastoupení v její velící struktuře. Českým policistům se podařilo obsadit pozici velitele této jednotky, kterou zastává npor. Tomáš Tesárek a pozici velitele třetí čety SPU, kterou obsadil prap. Jiří Sedlák. 

 

 


 
Úkolem velitele SPU je vést své podřízené v  operacích a dlouhodobých úkolech, na kterých se SPU v rámci mise EULEX podílí, plánovat s pomocí velitelů čet veškeré činnosti a vyhodnocovat rizika s těmito úkoly spojená. Velitel SPU taktéž reprezentuje jednotku navenek a zastřešuje spolupráci s ostatními jednotkami v rámci mise i ostatními zahraničními partnery např. z řad vojenské mise KFOR, OSCE, pozorovatelskými misemi NATO, atd.    

 


 
Mise EULEX, její poslání a náplň
 

 


Mise EULEX vznikla v roce 2008 a navázala tak na misi OSN UNMIK (United Nations Mission in Kosovo). Jak sám název „European Union Rule of Law Mission“ napovídá, jejím posláním je znovuobnovení vlády práva v Kosovu. Ke splnění tohoto úkolu má Mise dva základní nástroje. Jedním z nich je takzvaná „Strengthening division“, která podporuje místní instituce na úrovni policie a justice formou poradenství a monitoringu. Druhou z nich je „Executive division“, která má oproti té první v policii i justici plný exekutivní mandát zcela srovnatelný s pravomocemi místních institucí. Supplementary Police Unit je součástí této „výkonné“ složky Mise.


 
Úkoly, které SPU plní, zahrnují například ochranu budovy soudu v Mitrovici a zde působících mezinárodních pracovníků. Policisté této jednotky dále zajišťují vězeňské eskorty s vysokým stupněm rizika, ať už s ohledem na osoby pachatelů a spáchané zločiny, tak i z důvodu nutnosti transportu těchto vězňů na etnicky srbské území severu Kosova. Vykonávají také patroly na celém území severu Kosova a nechybějí ani u speciálních operací podpůrného charakteru pro Task Force Mitrovica (tým kriminální policie s místní působností na severu Kosova, OCIU (Organized Crime Investigation Unit), či WCIU (War Crimes Investigation Unit). Mezi takovéto operace patří obsazování objektů, zatýkání osob, podpora při domovních prohlídkách, apod.


 
Policisté z České republiky jsou vysoce respektováni pro své profesionální kvality a nemalou míru flexibility. Pro svůj pracovní zápal a kvalitu profesních schopností a dovedností, kterou mohou poskytnout, jsou vyhledávanými partnery. Příkladem může být operace z října loňského roku, kterou vedl tým OCIU (Organized Crime Investigation Unit). Cílem bylo zasáhnout jednu z nejmocnějších kriminálních skupin v Kosovu. Součástí této operace byly čtyři jednotlivé útoky, které musely být provedeny současně v časných ranních hodinách. Hlavním úkolem bylo zatknout hlavy této skupiny a zajistit objekt kasína v Prištině. Právě tady se dlouhodobě praly špinavé peníze z jejích kriminálních aktivit, byl zde „velící štáb“ této skupiny a také sklad zbraní, které tito zločinci používali. Vzhledem k tomu, že zásahová jednotka byla zaměstnána zatýkáním dvou bratrů, kteří tuto skupinu vedli, byla vybrána právě SPU, aby obsazení zmíněného kasína realizovala. Ke splnění tohoto úkolu bylo vybráno 20 nejzkušenějších policistů napříč všemi četami. Deset z nich bylo z České republiky. Nejen při této akci se tak potvrdilo, že je nesmírně cenné, aby v SPU působili také policisté se zkušenostmi ze zásahových a pořádkových jednotek. Příprava této operace byla poměrně náročná a samo provedení neslo s sebou nemalou míru rizika. Při této úspěšné operaci policisté SPU zajistili dva samopaly AK-47, 12 pistolí, 1 brokovnici, větší množství finanční hotovosti, kokain, velké množství počítačové techniky a dokumentaci vztahující se k trestné činnosti.

 


 
V únoru 2014 se SPU zúčastnila dlouhodobě plánované operace OCIU (Organized Crime Investigation Unit). Tato akce byla namířena proti organizované skupině pachatelů řídících nelegální obchod s italskými vízy a SPU v ní hrála jednu z hlavních rolí. Hlavou této kriminální skupiny byl syn bývalého prezidenta Kosovské republiky, který podle verze vyšetřovatelů výtěžek z tohoto obchodu ve výši kolem 600 tisíc EUR investoval do podpory své politické strany. Úkolem SPU bylo brzy ráno proniknout do bývalé prezidentské rezidence, obsadit ji a následně asistovat OCIU při provedení domovní prohlídky. Celá operace nakonec trvala 23 hodin a probíhala pod drobnohledem místních i světových médií. Při domovní prohlídce byly nalezeny klíčové důkazy důležité pro vyšetřování a také nelegálně držené zbraně a munice. Detektivové OCIU následně ocenili flexibilitu policistů SPU a jejich schopnost přizpůsobit taktické postupy specifikům tohoto konkrétního úkolu.


   
Nelze opomenout ani nasazení příslušníků SPU při volbách, které probíhaly na sklonku loňského a začátkem letošního roku. Jednalo se o vůbec první volby, které měly rozhodnout nejen o politické reprezentaci země v kosovském parlamentu, ale zejména o vedení na komunální úrovni v celém Kosovu včetně etnicky srbského severu země. Také tentokrát se nemalou měrou osvědčily nesporné kvality této policejní jednotky.


 
První kolo voleb bylo narušeno útokem maskovaných pachatelů na 3 volební centra v pozdních večerních hodinách. Okamžitě bylo rozhodnuto o evakuaci pracovníků OBSE (Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě), kteří měli organizaci voleb na starosti. SPU byla jedinou jednotkou, která byla schopna včas zareagovat a zorganizovat evakuaci personálu OBSE, zejména z problematických municipalit Leposaviče a Zubina Potoka. V porovnání se všemi ostatními jednotkami prokázala SPU nejen vysokou úroveň profesionality, osobního nasazení a schopností se rozhodovat i v nesmírně vypjatých podmínkách, ale také velkou zkušenost a znalost daného území. Při opakovaných volbách, které následovaly po tomto incidentu, to byla právě SPU, kdo převzal garanci za bezpečnost pozorovatelů OBSE a hladký průběh voleb. Policisté SPU zajišťovali všechny konvoje volebních materiálů na severu Kosova a byli neustále přítomni ve všech volebních centrech. Během parlamentních a komunálních voleb nedošlo z bezpečnostního hlediska k žádným incidentům. „Jsem patřičně hrdý na práci, kterou naši policisté odvedli, neboť skloubit policejní myšlení s potřebami civilní organizace, navíc pod drobnohledem médií a politiků ze všech stran čekajících na sebemenší zaváhání… to jistě není úkolem, se kterým bychom se setkávali denně. O to víc mne těší finální výsledek našeho úsilí a kredit SPU, který jsme v tento nelehký čas obhájili“, říká velitel SPU Tomáš Tesárek.


 
Zájem o účast v SPU projevuje řada dalších států jako je Malta či Lucembursko. V květnu 2014 rozšíří řady SPU policisté ze Slovenské republiky. V rámci Supplementary Police Unit by tak mohl vzniknout malý „československý kontingent“.


   
V Kosovu ale nepůsobí pouze čeští policisté – muži, ale i jedna žena. Naše policistka je zařazena jako Border Police Monitor (pozorovatel a poradce pohraniční policie) se specializací na problematiku migrace. Náplní její práce je monitoring a poradenství kosovské policii s agendou migrace na Mezinárodním letišti Adema Jashariho v Prištině. Konkrétně se zabývá agendou v souvislosti s osobami deportovanými z ostatních zemí zpět do Kosova, nedovoleným překročením hranic, vízovou agendou, pravostí dokladů, apod. Další z českých policistů je zařazen v Close Protection Unit a náplní jeho práce je poskytování osobní ochrany klíčovým členům Mise při cestě na sever země (soudci, státní zástupci, úředníci EU apod.).


 
Služba v misi není bez rizika. Své o tom vědí i čeští policisté, kteří v Kosovu při plnění svých úkolů nejednou utrpěli lehká zranění. Při útoku na vozidlo mise, na které zaútočil rozezlený dav, museli policisté dokonce použít varovných výstřelů, jindy zase došlo k lehkému zranění českého policisty při zásahu proti výtržníkům v rámci noční patroly v Mitrovici. Studenou sprchou pro všechny „misaře“ byl útok z 19. září 2013. V tento den přišel o život litevský celník sloužící v misi EULEX. Při cestě do zaměstnání jej ze zálohy usmrtil odstřelovač. Tato událost je všudypřítomnou připomínkou toho, že představa o „klidném“ Balkánu je iluzí, která nemá oporu v realitě.


 
Mandát mise EULEX vyprší 14. června 2014. Již teď ale probíhají na úrovni Bruselu a participujících států intenzivní jednání o jeho prodloužení, popřípadě o tom, kdo bude jejím nástupcem. Snahy evropských zemí a jejich severoatlantických partnerů o podporu práva a pořádku v Kosovu rozhodně nekončí. Přestože přesné obrysy mezinárodní přítomnosti po červnu 2014 nejsou ještě zcela jasné, je už nyní zcela nesporným faktem, že čeští policisté zanechávají v této zemi jasně čitelnou stopu a že se za svůj přínos misi EULEX rozhodně nemusí stydět.

Štítky

Kosovská Mitrovica kosovo

Ohodnoťte článek počtem hvězdiček

Zaujal Vás tento článek? Nebo se Vám článek nelíbil? Ohodnoťte hvězdičkami.

5 / 10

Související články

Přidej komentář
Váš příspěvek do diskuze:

Komentáře

avatar
Milan Pantůček Datum: 21.09.2015 Čas: 22:40

Zdravím, opravdu dobří chlapi, klobouk dolů před nima za záchranu života, hlavně at jsou opatrní, tam v té lokalitě člověk opravdu neví co muže očekávat. Každopáně přeji hodně sil a uspěchu při dalších misích.