44. Evropská regionální konference Interpol

Datum: 23.05.2016 | Autor: plk. Ing. Jana Macalíková

Závěrečný ceremoniál uzavřel regionální konferenci Interpolu, která se od středy konala v Praze. Téměř 170 účastníků z řad delegátů, pozorovatelů i hostů tři dny hledalo nové cesty k prohloubení spolupráce, efektivnějšímu boji proti zločinu a zajištění bezpečnosti občanů.  Tři dny intenzivních jednání na úrovni pléna i v rámci bilaterálních rozhovorů členských států budou mít přímý dosah i na Českou republiku a její větší zapojení v rámci Interpolu.

 

 

„Jsem velmi rád, že 44. Evropská regionální konference byla úspěšná a v jejím závěru Česká republika získala místo v evropském výboru Interpolu a dále doporučení zařadit český projekt RELIEF mezi databáze Interpolu,“ uvedl policejní prezident, generálmajor Tomáš Tuhý. „Intenzivní práce expertů Policie ČR na unikátním projektu, který pomůže v boji s drogovou trestnou činností, je ukázkou vynikající práce a odbornosti českých policistů,“ dodal policejní prezident.

Hlavním úkolem České republiky, jako pořádající země, bylo zajištění hladkého průběhu konference a zprostředkování jednání členských zemí na bilaterální úrovni, mimo hlavní program konference. Formátu dvoustranných schůzek využili i zástupci České republiky. Na několika bilaterálních jednáních dohodli například úzkou spolupráci s kolegy z Polska, kterým naše zkušenosti a informace pomohou během plánovaného summitu NATO i návštěvě papeže v Polsku. Dalším výstupem je otevření tématu možnosti společného postupu při čerpání finančních prostředků z fondů EU v oblasti bezpečnosti. Zajímavou možnost spolupráce otevřelo také jednání se zástupci Moldavska, kteří projevili zájem o zapojení českých policistů do výcviku tamních jednotek.

Kromě uvedených výstupů, které je možné konkrétněji popsat, se projednávala témata opatření v boji s nelegální migrací, padělaných dokladů, trestné činnosti na internetu i boje proti terorismu a drogám. Bez rozdílu je u všech diskutovaných témat velmi důležité sdílení a rychlé předávání informací a to nejen na úrovni členských státu Interpolu, ale také dalších partnerských organizací. Právě rychlá a efektivní výměna informací je jedním ze základním předpokladů úspěšného boje se zločinem, který je úkolem Interpolu.

Jako úspěšnou zhodnotil 44. Evropskou regionální konferenci i ministr vnitra Milan Chovanec. Ten byl významnou součástí celého procesu přípravy i samotného konání konference, včetně doprovodného programu. 

„Hrozby jako terorismus, nelegální migrace, boj proti kyberkriminalitě či drogám už nejsou jen věcí místních vlád, je bezesporu nutné je řešit mezinárodně. Proto potřebujeme spolupráci a výměnu informací napříč zeměmi. Tato konference ukázala, že Interpol je důležitou platformou pro realizaci takové spolupráce,“ uvedl Milan Chovanec.

Pomyslnou štafetu v pořádání Evropské regionální konference Interpolu od České republiky převzalo Rakousko, které bude v příštím roce hostit 45. Evropskou regionální konferenci.

Ohodnoťte článek počtem hvězdiček

Zaujal Vás tento článek? Nebo se Vám článek nelíbil? Ohodnoťte hvězdičkami.

5 / 10

Přidej komentář
Váš příspěvek do diskuze: