Zvířata ze střední

Datum: 17.02.2016 | Autor: Redakce PN

Vážení čtenáři,

 v uplynulých dnech byl na našich stránkách publikován článek o potřebě snížení hranice trestné odpovědnosti vzhledem k narůstající agreci mladistvých a nezletilých. To, co se odehrálo na střední průmyslové škole Třebešín naší redakcí otřáslo, leč bohužel, nemyslíme si, že to je ojedinělý případ. Chování některých studentů, či žáků je zcela zavrženíhodné a jedinci, kteří páchají to, co můžete spatřit na videu si nezaslouží označení "člověk". Ani zvíře se takto nechová...

 

Pro úplnost uvádíme video, které zachycuje jen malou část zrůdností studentů střední školy. Doufáme v prošetření a vyvození patřičných důsledků napříč školou, vedením školy a nastavení takových mechanicmů, aby se toto nemohlo opakovat. Nenabádáme k nějakým drastickým restrikcím a zákazům studia, ale nemyslíme si, že to, co se na školách odehrává je normální. Jen přísné, nekompromisní tresty mohou zvrátit tato zvěrstva a nastolit opět respekt k profesi pedagogů.

 

 

 

Uvádíme i vyjádření školy k celému incidentu. Prosíme o slušné komentáře.

 

Redakce PN

 

Prohlášení školy:

Prohlášení školy k případu šikany učitelky ze strany žáků Je pravda, že vedení školy obdrželo dne 12. ledna 2016 informaci o šikaně. Někteří žáci, kterým to nebylo lhostejné, předali vedení školy videozáznamy zachycující nepřípustné jednání jiných žáků. Vedení školy okamžitě tyto informace prošetřilo a do 48 hodin potrestalo viníky podmíněným vyloučením ze studia a trojkou z chování. Videozáznamy, které mělo vedení školy k dispozici, nezachycovaly žádné jednání, které by mělo vést k předání informací policejním orgánům, podání trestního oznámení apod. Podle jiných videozáznamů, které se k vedení školy bohužel nedostaly, byly některé projevy šikany ještě horší. Tyto záznamy byly svými autory pravděpodobně prodány do médií a nyní se případem zabývá Policie České republiky. Je nám líto, že jsme je nedostali spolu s těmi prvními, reakce vedení školy by zcela jistě odpovídala závažnosti nepřípustného jednání žáků. Vedení školy bylo policií poučeno, škola nesmí poskytnout žádné informace, a to s ohledem na ustanovení zákona č. 218/2003 Sb. (zákon o soudnictví ve věcech mládeže) ve spojení s trestním řádem a zákonem o ochraně osobních údajů. Tuto instrukci dodržujeme a ohrazujeme se proto proti tvrzení médií, že žáky zastrašujeme, aby nikomu nic neříkali. Je to absurdní. Udělali jsme jen to, co nám nařizuje zákon, tedy jsme informovali všechny žáky o povinnosti zachovávat mlčenlivost. Škola, její vedení, celý pedagogický sbor, všichni chceme vyjádřit hluboký zármutek a soustrast nad úmrtím kolegyně. Od doby jejího úmrtí děláme vše proto, abychom zmírnili následky tragické ztráty, které nyní pociťuje její nezletilá dcera. Již před medializací jsme zahájili finanční sbírku a pomáháme i jinými způsoby. Vedení školy nicméně odmítá příčinnou souvislost mezi šikanou a pozdějším úmrtím učitelky.

 

Zdůvodnění tohoto názoru v současné době není možné zveřejnit, a to nejen vzhledem k probíhajícímu policejnímu vyšetřování, ale také s ohledem na práva nezletilé dcery zesnulé paní kolegyně. Co k tomu mohu sdělit, je, že jsem byla jménem školy ve spojení s ošetřujícími lékaři naší kolegyně a byla jsem oprávněna, na základě jejího svolení, dostávat zprávy o jejím zdravotním stavu. Na základě těchto informací bylo spolehlivě určeno, že se jednalo o fatální zdravotní problém naší kolegyně nesouvisející s amorálním jednáním některých žáků. V každém případě očekávám, že pokud Policie ČR prošetřuje případ šikany, bude prošetřena i zdravotní dokumentace naší kolegyně a příslušné vyšetřující orgány zjistí, zda a případně do jaké míry bylo jednání žáků v příčinné souvislosti s úmrtím kolegyně. Psychopatologické chování některých žáků naší školy nelze omluvit ničím. Ráda bych touto cestou ujistila širokou veřejnost a zejména rodiče žáků, kteří se závadného jednání nedopustili, že vedení školy nikterak nepochybilo. Řešili jsme zárodek případu s maximální odpovědností na základě neúplných informací o tom, co se stalo. Nic nezametáme pod koberec, naopak: na základě nových informací zahájíme nová řízení a obnovíme řízení již rozhodnutá, tedy pokud nedojde k překvalifikaci na přečiny nebo zločiny ze strany orgánů činných v trestním řízení.

 

Vedení školy a někteří naši kolegové jsou nyní častováni výhrůžnými zprávami, které dostávají prostřednictvím SMS nebo emailů hraničících s vyhrožováním. Veškeré tyto zprávy shromažďujeme s tím, že i tyto budou předmětem šetření PČR. Chápeme rozhořčení veřejnosti, která přebírá obraz této záležitosti z médií. Přesto prosím všechny pisatele výhružných komentářů, aby vyčkali došetření případu policejními orgány, kterým škola poskytuje potřebnou součinnost. A snad také, aby si uvědomili jednu důležitou věc: Škola je sekundárním vychovatelem. Základy sociální inteligence a sociálního citu, jakož i případného absolutního bezcitu, čerpá každý jedinec primárně ze své rodiny a nejbližšího okolí. Škola je může pouze v omezené míře korigovat, a to pouze do určitého věku jedince.

Tatjana Kubíková statutární zástupce ředitele školy

 

 

Odkaz s výzvou ministryni školství naleznete Z D E

Ohodnoťte článek počtem hvězdiček

Zaujal Vás tento článek? Nebo se Vám článek nelíbil? Ohodnoťte hvězdičkami.

0 / 10

Přidej komentář
Váš příspěvek do diskuze: