Tragédie V Uherském Brodě - rok poté

Datum: 25.02.2016 | Autor: Redakce PN, plk. Ing. Jana Macalíková

Tragédie, která se odehrála před rokem dokázala v určité míře změny u jednotek PČR, tzv.jednotek rychlého sledu. Přečtěte si náš článek z dubna loňského roku se závěry šetření této tragédie, která nemá v novodobé historii ČR obdoby...

 

Ihned po tragédii v Uherském Brodě nařídil ministr vnitra Milan Chovanec a policejní prezident brig. gen. Tomáš Tuhý důslednou kontrolu zákroku policistů na místě. Policejní prezident tím pověřil odbor vnitřní kontroly Policejního prezidia a jeho vedoucí plk. Michaelu Hýbnerovou. Odbor vnitřní kontroly je naprosto nezávislý na krajských policejních ředitelstvích i ostatních odborech a útvarech Policejního prezidia ČR, spadá přímo pod velení policejního prezidenta. Okruhy interního šetření a jeho výsledky jsou uvedeny v přiložené prezentaci, která je doplněna i o fotografie z místa činu a schematický plánek restaurace Družba, uvnitř které k tragické události došlo.

 

 

Pět oblastí analýzy k událostem v Uherském Brodu

1.Komunikace s kraji a obcemi za krizových situací,
2.Aktualizace krizových plánů,
3.Zásahové jednotky,
4.Výcvik a školení policistů,
5.Role obce v procesu udělování / odebírání zbrojního průkazu.
 
Aktuálně:
•Funguje komunikace operačních středisek HZS s obcemi a kraji ve všech krajích.
•V některých krajích funguje komunikace operačních středisek PČR s obcemi a kraji.
•Zástupce samosprávy je vyrozuměn vždy operačním střediskem té složky IZS, která velí zásahu.
•PČR nemůže vždy zástupcům samosprávy sdělovat bezprostředně informace o probíhajícím zásahu. 
 
Žádoucí stav:
•Proběhla dvě jednání se zástupci Asociace krajů a Svazem měst a obcí.
•Je třeba nastavit jednotnou formu komunikace všech krajských ředitelství PČR se zástupci obcí a krajů.
•Jako optimální se jeví forma SMS zpráv zasílaných na čísla uvedená v neustále aktualizovaném seznamu zástupců obcí a krajů.
•Proběhne jednání bezpečnostních komisí Asociace krajů a Svazu měst a obcí k nadefinování typů událostí, o nichž budou zástupci obcí a krajů informováni.
 

Krizový plán aktuálně:

•Systém krizových, typových a havarijních plánů nebyl událostmi v Uherském Brodu zpochybněn.
•Pokud kraje budou mít potřebu a plány jim v některých ohledech nevyhovují, může dojít ke změnám
•Není třeba aktualizovat typovou činnost zásahu složek IZS vůči aktivnímu střelci.
 
•Zásahové jednotky jsou na osmi krajích (+ 2 zásahové jednotky na jaderných elektrárnách), dojezdové časy jsou do 2 hodin.
•Funkci prvosledových hlídek plní: pohotovostní a eskortní oddělení (na úrovni KŘP), oddělení hlídkové služby a obvodní oddělení (na úrovni územních odborů).
•Prvosledové hlídky jsou standardně vybaveny základní balistickou ochranou, pouze některé však dlouhými zbraněmi.
 
Žádoucí stav:
 
•Klíčové je vybavit vždy min. 2 prvosledové hlídky na každém územním odboru balistickou ochranou a dlouhými zbraněmi.
•Dojezdový čas těchto prvosledových hlídek musí být max. 15 minut.
•Není třeba mít zásahové jednotky v každém kraji
•Je třeba však personálně posílit stávající zásahové jednotky a zajistit jim materiální a technické zabezpečení (výzbroj, výstroj, dopravní prostředky – velkokapacitní vrtulníky).
•Je třeba posílit prvosledové hlídky, jejich vybavení a výzbroj, aby byly schopné zvládnout i situaci aktivního střelce/útočníka.
 
Role obce v procesu udělování/odebírání zbrojních průkazů – negativa aktuálního stavu
 

Nedostatky právní úpravy:

1.Neinformovanost lékařů o tom, že je pacient držitelem zbrojního průkazu.
2.Nedostatečná spolupráce PČR s obcemi při posuzování podmínek pro vydání zbrojního průkazu.
3.Neexistence registru přestupků.
4.Nemožnost odnětí zbraně v obydlí.
5.Nemožnost předběžného zajištění zbrojního průkazu a zbraně při podezření na změnu zdravotního stavu.
 
Role obce v procesu udělování/odebírání zbrojních průkazů – žádoucí stav
 
1.Zvážit možnost přístupu lékařů do centrálního registru zbraní.
2.Obce a její orgány (např. obecní policie) budou mít přístup do centrálního registru zbraní.
3.PČR bude moci vstoupit do obydlí žadatele, jehož zbrojní průkaz pozbyl platnosti, a zajistit jeho zbraně a zbrojní průkaz.
4.Lékař, jenž nabyde u pacienta podezření na ztrátu zdravotní způsobilosti, bude muset informovat PČR. PČR následně bude moci předběžně zajistit zbraň a zbrojní průkaz.
5.Vznikne registr přestupků.

 

Novela zákona o zbraních reflektující výše uvedené body bude vládě předložena do konce června letošního roku.

 
 
 
 

 

Štítky

střelec Uherský Brod vyšetřování tragédie

Ohodnoťte článek počtem hvězdiček

Zaujal Vás tento článek? Nebo se Vám článek nelíbil? Ohodnoťte hvězdičkami.

0 / 10

Související články

Přidej komentář
Váš příspěvek do diskuze: