Výcvik a požadavky na řidiče špičkových vozů a motocyklů ve službě Policie České republiky

Datum: 03.01.2014 | Autor: Michal Misík

Na Policejních novinách se často věnujeme problematice dopravních prostředků ve službách tuzemské i zahraniční policie. Funkční celek pro výkon služby přirozeně není zastoupen pouze motorovým vozidlem, byť sebevíce špičkovým, skutečným velitelem takové policejní techniky je vždy pouze člověk.
 Příslušníkům PČR za volantem špičkových služebních vozů je v porovnání s řidiči běžných služebních automobilů věnována ze strany policejního vedení větší pozornost. Foto: policie.cz Předně vás pravděpodobně bude zajímat, kdo se zjednodušeně řečeno posadí za volant špičkových vozů, jako je Volkswagen Passat R36 a Škoda Superb 3,6 FSI (dále jen špičkové vozy)? Toto, řekněme privilegium, náleží příslušníkům Služby dopravní PČR včetně dálničních oddělení. Kolik aktivně odsloužených let musí mít takový příslušník dopravní policie za sebou? Toto není normativně stanoveno, ačkoliv bývá běžnou praxí, že absolvent policejní školy, tedy nováček u sboru se za volant špičkového vozu neposadí. Každý příslušník PČR, který bude vykonávat službu také v motorovém vozidle, nehledě na jeho zařazení, musí být držitelem povolení k řízení služebního dopravního prostředku (příslušník je získá při úspěšném výsledku testů z osnov silničních pravidel a obsluhy + údržby služebního vozidla).
 
Pochopitelné pak je, že jako přitěžující okolnost příslušníka při výhledu služby na špičkových vozech zůstává fakt, zdali tento v minulosti při výkonu služby přímo nezavinil dopravní nehodu či nehody. Samozřejmé je, že motorizovaný příslušník musí být držitelem příslušného řidičského oprávnění, tak jak je známe z civilního života, avšak pokud odpustíte drobnou odbočku – držení řidičského oprávnění není podmínkou pro přijetí do Služby dopravní PČR. jako takové, jak některé zdroje mylně informují. 
 
V otázce základní teoretické průpravy jsou studenti předslužebních vzdělávacích zařízení PČR školeni v obsluze a údržbě vozidel, ve vedení knihy jízd a agendy výdajů za palivo, dostává se jim informačních pouček pro případy vlastní i cizí DN atp. Pro získání vhledu do problematiky radiostanic a palubních systémů slouží předmět spojovací technika probíhající rovněž na policejních školách před výkonem služby samotné.

Praktický výcvik, nikoliv však v případě všech frekventantů policejní školy, sestává z nazkušování nejrůznějších krizových situací v souvislosti s řízením motorového vozidla. Školení rovněž procházejí simulátorem dopravní nehody, jehož princip spočívá v otáčivém pohybu upraveného vozidla kolem podélné osy a napodobení momentu, kdy dojde k havárii automobilu způsobem opakovaného překocení přes jeho bok.
 
Pro seznámení se s technikou „běžných“ služebních automobilů neprobíhají u PČR žádné specializované kurzy, pouze přejímka těchto vozidel. Jiná situace však nastává před přebíráním špičkových vozů, jako jsou již zmiňované automobily Volkswagen Passat R36 (ve službě od roku 2009) a Škoda Superb 3,6 FSI (ve službě od roku 2013). V těchto případech probíhají speciální školení pro seznámení se s novými vozidly a jejich vybavením, nadto se musí příslušník PČR, který má v budoucnu sloužit na vozidlech z elitní policejní flotily, zúčastnit a úspěšně absolvovat jednodenní řidičský výcvikový kurz na některém z tuzemských autodromů (pro policejní automobily nejčastěji Mostecký okruh). Dá se však spekulovat, zdali takovýto krátkodobý výcvik v četnosti jednou ročně skutečně udělá z osádek rychlých policejních automobilů lepší řidiče.
 
Ve službách Policie České republiky však nepatroluj pouze dvoustopá motorová vozidla. Velice platnými pomocníky zejména pro městský ruch jsou motocyklové hlídky. Policisté v posledních deseti letech měli ve smyslu konsekuce výhodu, že počínali sloužit na lehkých Hondách CB 250, aby se jim o pár let dostalo cti i zkušeností pro výkon služby na motocyklech podstatně vyšších kubatur. Prvotním předpokladem pro zařazení se k motopolicii je držení příslušného řidičského oprávnění i výše zmiňovaný tzv. kupon, tedy povolení k řízení služebního dopravního prostředku (shodné pro skupinu řidičských oprávnění „A“ i „B“).
 
V ohledu praktických dovedností a umu jízdy na motocyklu se příslušníkům Služby dopravní PČR dostává intenzivního jednodenního tréninku na Automotodromu Brno, opět ve frekvenci jeden výcvik ročně. Účastníci podstoupí výcvik krizového brzdění, slalom, úhybné manévry a samozřejmě dostávají možnost otestovat rychlostní maximum policisty i jeho stroje při rychlé jízdě rychlého brněnského okruhu.   
 


Mezi příslušníky motocyklových hlídek existuje celá řada velmi zkušených jezdců, kteří svou kvalifikaci dále prohlubují volnočasovou jízdou v jedné stopě. Foto: archiv autoraKvality příslušníků-motocyklistů u PČR lze hodnotit ambivalentněji nežli v případě jejich kolegů sloužících v kabinách rychlých vozů, neboť se zde vyskytuje poměrně značné procento zkušených rychlých jezdců, kteří svou kvalifikaci i nadále prohlubují volnočasovou jízdou na motocyklu vlastním, na druhou stranu mezi příslušníky motopolicie existuje i vysoký počet méně zkušených, kteří praktickou jízdu na motocyklu vykonali naposledy v autoškole a na policejních motocyklech slouží jednoduše proto, že se v rámci oddělení nenašel nikdo, kdo by kritéria pro tuto povinnost splňoval lépe.   
 
foto: policie.cz, archiv autora
 

Ohodnoťte článek počtem hvězdiček

Zaujal Vás tento článek? Nebo se Vám článek nelíbil? Ohodnoťte hvězdičkami.

4.4 / 10

Související články

Přidej komentář
Váš příspěvek do diskuze: