Úspěšná operace "TAT"

Datum: 22.10.2013 | Autor: kpt. Mgr. Barbora Kudláčková


V rámci operace „TAT“ se policistům a celníkům podařilo rozbít organizovanou skupinu šesti pachatelů, která se zabývala velkoobjemovou výrobou metamfetaminu, jeho vývozem zejména do Spolkové republiky Německo a dalším prodejem i na území České republiky. Zajištěné množství metamfetaminu, vyrobené touto skupinou, představuje zatím největší objem zachycené omamné a psychotropní látky na území ČR v rámci jedné operace.

 

Celkem se podařilo zajistit minimálně 14 kg samotného metamfetaminu, dalších 100 kg chemické látky určené k jeho výrobě a více jak 7 tun vysoce nebezpečných toxických odpadních louhů z výroby metamfetaminu. Současně se podařilo zlikvidovat 4 kompletně vybavené velkokapacitní varny s produkční schopností v řádu desítek kilogramů metamfetaminu za jeden den.  

 

Po několikaměsíčním prověřování trestné činnosti pachatelů byli dne 10. října 2013 na území Karlovarského a Jihočeského kraje zadrženi dva čeští a čtyři vietnamští státní příslušníci. Na operaci se kromě Národní protidrogové centrály podíleli také příslušníci expozitury Celní protidrogové jednotky Generálního ředitelství cel v Plzni, Celního úřadu pro Jihočeský kraj a policisté Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy, Plzeňského, Jihočeského a Karlovarského kraje.

 

Metamfetamin distribuován v krystalech 


K samotné výrobě drogy docházelo v různých nemovitostech Karlovarského, Plzeňského, Jihočeského kraje a na území hlavního města Prahy. V průběhu prověřování se podařilo ve spolupráci s německými celními a policejními orgány zadokumentovat vývoz do spolkových zemí Sasko a Bavorsko a zadržet najaté kurýry. Jednalo se o 3 osoby, které převážely celkem 5 kg velmi kvalitního metamfetaminu s obsahem účinné látky 80% báze, což prakticky odpovídá 100 % čistotě.

 

K vývozu drogy do Spolkové republiky Německo používala skupina velmi sofistikovaných úkrytů, kdy například drogou v tekutém stavu byly plněny plechovky s logy výrobců piva nejrůznějších značek a tyto byly uzavřeny, jako by se jednalo o originální balení. Metamfetamin byl distribuován z části jako krystalická látka, z části byl plněn do plechových obalů od nápojů a doručen na místo určení. V rámci zmíněné spolupráce se podařilo zajistit další 2 kg metamfetaminu v tekutém a 4,5 kg v krystalickém stavu.
 

 

Drogy - zdroj:axisresidential.com

 


V  průběhu prověřování se podařilo na území Plzeňského a Jihočeského kraje a hlavního města Prahy odhalit celkem 4 kompletně vybavené velkoobjemové laboratoře, kde byl zajištěn metamfetamin jak v tekutém, tak i tuhém stavu, včetně prekursorů, a dalších chemikálií potřebných k výrobě drogy a laboratorní sklo. Např. v jedné z varen zadokumentovali policisté třísměnný výrobní provoz, kdy při produkční schopnosti varny 5 kilogramů metamfetaminu na jeden var byli pachatelé schopni vyprodukovat 15 kg této látky za pouhý den. Provoz v ostatních varnách probíhal obdobným způsobem.
 


Varna s největší produkční schopností se nacházela na území hl. města Prahy, kde detektivové protidrogového oddělení Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy zajistili přes 7 tun vysoce nebezpečných toxických odpadních louhů z výroby metamfetaminu, což vypovídá o mimořádném rozsahu výroby. Dále zde nalezli tři desítky padesátilitrových sudů a plechové kanystry s acetonem a toluenem, desítky balení hydroxidu sodného a desítky obalů od fosforu a dalších prekursorů.
 

Více než 100kg látek k výrobě


Při zadržení pachatelů bylo zajištěno celkem 6 kg metamfetaminu, více jak 100 kg chemické látky určené k jeho výrobě, finanční hotovost ve výši 250.000,- Kč, 1 ks samopal vz. 61 Škorpion se zásobníky, náboje, vozidlo tovární značky Audi A4, výpočetní technika a mobilní telefony. Dále byla v jedné z nemovitostí na území Západočeského kraje nalezena a zajištěna funkční „indoor pěstírna“ konopí.
 

Všech šest pachatelů ve vazbě


Všech šest pachatelů je v současné době vazebně stíháno na území ČR pro pokračující zvlášť závažný zločin nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle ustanovení § 283 odstavce 1, odstavce 2 písmene a) a odstavce 3 písmene b), c) trestního zákoníku, spáchaný z části ve stadiu pokus dle § 21 odstavce 1 trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.) za což jim hrozí trest odnětí svobody od 8 let do 12 let. Další 3 osoby jsou stíhány vazebně v SRN. Nelze vyloučit rozšíření trestního stíhání vůči dalším osobám.
 


Výroba, obchod a užívání metamfetaminu dlouhodobě představuje v České republice největší problém v oblasti drog. Produkce a obchod jsou rozprostřeny po celém území ČR, přičemž nejvýrazněji jsou zastoupeny v příhraničních oblastech se SRN a Rakouskem, kde se projevuje sílící poptávka zahraničních uživatelů. Doménu ve výrobě metamfetaminu sice představují především menší, snadno přenosné varny, nicméně právě v příhraničních oblastech je registrován příklon k velkoobjemové výrobě. Trend významného nárůstu množství metamfetaminu zabaveného osobám s pobytem v SRN při dovozu z ČR trvá zhruba od roku 2009.

Štítky

operace drogy zátah tat

Ohodnoťte článek počtem hvězdiček

Zaujal Vás tento článek? Nebo se Vám článek nelíbil? Ohodnoťte hvězdičkami.

0 / 10

Související články

Přidej komentář
Váš příspěvek do diskuze: