Třetí anonymní zásilka s podezřelým práškem - adresátem je ministerstvo zahr.věcí

Datum: 29.09.2014 | Autor: Redakce PN, plk. Ing. Jana Macalíková

Policie ČR dnes dopoledne zajistila další anonymní zásilku s neznámým materiálem. Tentokrát bylo adresátem Ministerstvo zahraničních věcí ČR.  Už v předešlých dnech jsme informaci o tomto riziku předali do všech chráněných budov.

Policie ČR je na podobné situace připravena. Bezpečnostní opatření jsou neustálá a mají je na starosti Útvar pro ochranu prezidenta ČR nebo pro ochranu ústavních činitelů ochranné služby. Jde o komplexní systém bezpečnostních opatření, která jsou propracovaná a mají několik kroků. Než se zásilka dostane do rukou adresáta – chráněné osoby či samotného prezidenta ČR – je zcela vyloučeno jakékoliv nebezpečí.

 

Příslušníci ochranných služeb ročně zkontrolují všechny zásilky, které jsou doručovány chráněným osobám. Tyto útvary mají vlastního pyrotechnika i hygienicko-toxikologického pracovníka. Každá zásilka, která je doručena na podatelnu Pražského hradu, Úřadu vlády ČR nebo do dalších chráněných objektů, je podrobena pyrotechnické kontrole a hygienické kontrole. K dispozici máme rentgen, který odhalí kovové předměty, a tzv. Ramanův spektrometr, který je schopen odhalit nebezpečné látky. Všechny obálky po prvotní kontrole otevírají vyškolení a instruovaní pracovníci. V případě podezřelého nálezu nebo výhružného dopisu jsou povinni ihned kontaktovat operační středisko (útvar pro ochranu prezidenta republiky má vlastní operační středisko, které kontaktuje operační odbor Policejního prezidia ČR). Operační důstojníci dále koordinují postup na základě situace, vše se vyhodnocuje individuálně. Většinou ke spolupráci voláme hasičský záchranný sbor, v případě potřeby také zdravotnickou záchrannou službu.


 
K podezřelým látkám nebo předmětům přistupujeme tak, že jsou prostředkem úmyslného trestného činu. Dokud se stoprocentně nevyloučí jejich nebezpečnost, považují se za látky a předměty, které mohou ohrozit zdraví a životy lidí. Policisté tedy musejí okamžitě zajistit místo nálezu, odvést do bezpečí všechny dotčené zaměstnance apod. V neposlední řadě nám jde také o dohledání pachatele, takže k předmětům přistupujeme tak, abychom při manipulaci zachovali co nejvíce stop, například nesmí být poškozeny případné stopy daktyloskopické nebo stopy DNA, které by nás mohly dovést k pachateli. Na prověřování a vyšetřování pak pracuje kriminální policie případně další útvary Policie ČR.

 

Ročně naši pyrotechnici ochranných služeb zkontrolují tisíce dopisů nebo balíků, případně dárků, které dostávají chráněné osoby. Pracujeme se všemi anonymy, a to i v případě, že neobsahují podezřelý materiál. Každý pochybný dopis vyhodnocujeme a analyzujeme míru rizika ohrožení. Na základě individuálního posouzení pak adekvátně upravujeme bezpečnostní opatření. Policie ČR a útvary ochranné služby jsou na takové situace připraveni.


 
Další obecné informace jsou k nalezení na internetových stránkách Útvaru pro ochranu prezidenta ČR ochranné služby a Útvaru pro ochranu ústavních činitelů ochranné služby. Oba tyto útvary mají celorepublikovou působnost a spadají do gesce Policejního prezidia ČR.


 
Co za materiál obsahovaly zásilky určené prezidentu České republiky a na Úřad vlády, prozatím nevíme. Analýzy vyloučily škálu nebezpečných látek, ale závěrečné výsledky ještě nemáme k dispozici. Policie ČR pátrá po pachateli, vše je ve fázi prověřování, tedy neveřejné. Zkoumáme veškeré okolnosti, mimo jiné také to, jestli je autorem jeden člověk.
 

Ohodnoťte článek počtem hvězdiček

Zaujal Vás tento článek? Nebo se Vám článek nelíbil? Ohodnoťte hvězdičkami.

0 / 10

Přidej komentář




Váš příspěvek do diskuze: