Služba cizinecké policie

Datum: 17.06.2014 | Autor: nprap. Zuzana Týřová

Na Oddělení pobytových agend odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, pracovišti Karlovy Vary, proběhla na konci loňského roku rozsáhlá rekonstrukce, při které byly upraveny prostory pro styk s veřejností, a to zejména s ohledem na zabezpečení většího komfortu pro příchozí klienty.

 

 

Nově zrekonstruovaná úřední místnost je vybavena elektronickým vyvolávacím zařízením, které slouží k organizaci klientů tak, aby zde nevznikaly fronty, a rovněž je zde, díky vytvořené diskrétní zóně, poskytnuto větší soukromí při vyřizování žádostí. Pro klienty je připraveno speciální zařízení pro vyřizování agendy „Pozvání“. Vyplňování formulářů nyní probíhá prostřednictvím interaktivního elektronického formuláře, který zabezpečuje větší pohodlí při vyřizování této agendy. Klientům je nápomocna profesionální obsluha u přepážek, která je připravena poskytnout veškeré rady, týkající se zpracovávané problematiky.

 

Působnost Oddělení pobytových agend KŘP:


zajišťuje výkon státní správy ve věcech ukončování pobytu cizinců (zákon č. 326/99 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.)
zajišťuje řízení o udělování, prodlužování a rušení platnosti víz
uděluje výjezdní příkazy
ověřuje pozvání
rozhoduje o správním vyhoštění cizinců, vymáhá náhrady nákladů s ním spojených
odhaluje, oznamuje a v rozsahu věcné působnosti vede řízení o přestupcích a správních deliktech
plní úkoly ohlašovacího orgánu
vyžaduje opis z evidence Rejstříku trestů
provádí pobytovou kontrolu (§167 zákona č. 326/99 Sb.)
vyřizuje dožádání orgánů státní správy
prověřuje požadavky Odboru azylové a migrační politiky, v souvislosti vedeného správního řízení o žádostech cizinců
provádí vymezené úkoly v oblasti řízení o mezinárodní ochraně
provádí kontrolu ubytovacích zařízení.  


 
Působnost Odboru azylové a migrační politiky MV ČR:
prodlužuje platnosti dlouhodobého víza (žádost o udělení tohoto víza se i nadále podává na zastupitelských úřadech ČR)
vyřizuje žádosti o povolení dlouhodobého pobytu či prodloužení jeho platnosti
vyřizuje žádosti o povolení k trvalému pobytu
vyřizuje žádosti o potvrzení k přechodnému pobytu občanů EU a jejich rodinných příslušníků
provádí změny místa pobytu na území, cizinec je povinen nahlásit změnu, jestliže tato změna místa pobytu trvá déle než 30 dnů
vydává potvrzení o povoleném pobytu (pro potřeby úřadů).
 

Ohodnoťte článek počtem hvězdiček

Zaujal Vás tento článek? Nebo se Vám článek nelíbil? Ohodnoťte hvězdičkami.

0 / 10

Přidej komentář




Váš příspěvek do diskuze: