Slavnostní otevření nové policejní služebny na Rychnovsku

Datum: 12.06.2017 | Autor: mjr. Bc. Jan Čížkovský

Slavnostně uvedena do provozu byla nová služebna Policie České republiky v centru obce Solnice na Masarykově náměstí. Jedná se o detašované pracoviště Odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje.

 

 

Slavnostního otevření nově zrekonstruované a vybavené budovy se zúčastnil policejní prezident genmjr. Tomáš Tuhý, první náměstek ministra vnitra pro řízení sekce vnitřní bezpečnosti pan Jiří Nováček a hejtman Královéhradeckého kraje pan Jiří Štěpán. Dalším z důležitých přítomných osobností byl starosta města Solnice pan Jan Hostinský, starostka obce Kvasiny paní Alice Nováková a starosta města Rychnov nad Kněžnou pan Jan Skořepa. Uvedení do provozu se samozřejmě účastnili i zástupci vedení Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, a to pan ředitel plk. David Fulka, vedoucí Územního odboru Rychnov nad Kněžnou plk. Zdeněk Hlaváček a vedoucí Odboru cizinecké policie plk. Dimitros Mucudis.

 

Otevření a zprovoznění služebny v historické budově obce, kde již zhruba před 30lety strážci zákona působili, bezprostředně souvisí s přijatými bezpečnostními opatřeními, které směřují ke zvýšení pocitu bezpečí občanů rychnovského regionu. Jedná se o jedno z opatření, které královéhradecká policie přijala, kdy mezi další patří například zvýšení počtu policistů vykonávajících službu v regionu, realizace společných hlídek s policisty Polské republiky. „Jedná se o jeden z programů, který je součástí „balíčku“ opatření, který je stát společně s dalšími institucemi připraven realizovat v rámci bezpečnostní situace na Rychnovsku“ potvrdil i sám policejní prezident. Všechny tyto aktivity stojí jistě za tím, že od začátku roku do konce května došlo v lokalitě ke snížení spáchaných přestupků (oznámených, či řešených Policií ČR) na úseku BESIP na polovinu.

 

Nutno vyzdvihnout vzájemnou spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR, Policejním prezidiem, Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, ale především se zástupci města Solnice, díky které byla služebna ve velmi krátkém čase zrekonstruována, vybavena a uvedena do provozu. Tuto spolupráci vyzdvihl hejtman Královéhradeckého kraje pan Jiří Štěpán, který uvedl: „V rámci spolupráce se jmenovanými subjekty je důležité, být naladěni na stejnou notu a s podporou vedení okolních obcí a jejich týmů se pak snadno dostaneme do fáze stříhání pásky a uvedení služebny do provozu v krátkém čase.“

 

Po deklaraci ministra vnitra a policejního prezidenta v únoru tohoto roku o připravenosti zřídit novou služebnu v blízkosti průmyslové zóny, byla na začátku května podepsána nájemní smlouva a za měsíc již byla služebna připravena k provozu.

 

Velké díky patří panu starostovi obce Solnice za jeho ochotu spolupracovat a podílet se na řešení bezpečnostní situace v regionu.

 

V průběhu slavnostního otevření ředitel krajské policie plk. David Fulka uvedl důležitou informaci pro obyvatele obce a okolí: „Ačkoliv se jedná o služebnu a policisty cizinecké policie, budou se samozřejmě věnovat i jiným problematikám policejní činnosti například na úseku dopravy, či veřejného pořádku. Jsou připraveni komunikovat s obyvateli obce a okolí a pomáhat jim řešit potíže nejen na úseku problematiky cizinců v souvislosti s rozvojem průmyslové zóny.“

 

mjr. Bc. Jan Čížkovský

Ohodnoťte článek počtem hvězdiček

Zaujal Vás tento článek? Nebo se Vám článek nelíbil? Ohodnoťte hvězdičkami.

5 / 10

Přidej komentář
Váš příspěvek do diskuze: