RECENZE - Balistické pláty společnosti ARGUN

Datum: 30.10.2017 | Autor: Redakce PN

Vážení čtenáři, dnes vás nečeká naše standartní recenze, ale recenze produktů, které jsme u nás ještě neměli a to jen díky spolupráci se společností ARGUN. Jak jistě víte, tak společnost ARGUN patří mezi špičku ve výrobě balistických ochranných prostředků. Dnešní recenze se týká právě balistických ochranných prostředků a to balistických plátů a měkké balistiky. Navíc se nejedná pouze o psanou recenzi, ale také video recenzi, abyste i vy viděli vše co my a mohli jsme vám takto naší recenzi potvrdit.

Jako první jsme testovali právě měkkou balistickou ochranu společnosti ARGUN. S touto balistickou ochranou se setkáte v nejběžněji používaných balistických vestách. Tím máme na mysli, nejen vesty pro skryté nošení, ale i vesty, které nosí ozbrojené složky jako horní vrstvu. Například taktické vesty s balistickou ochranou. Testovaná balistika zajišťuje ochranu české normy TBO 3 popřípadě značení NIJ STANDARD IIIA.

 

Na tuto ochranu jsme vyzkoušeli standartní střelivo. Ve zbrani GLOCK 19 byla použita standartní střela ráže 9 mm Luger. Při střelbě z této ráže, nejen že nedošlo k průniku střely balistickou ochranou, ale střela pouze protrhla obalový materiál vesty a již první vrstva balistické ochrany tuto střelu zastavila. Střelu se bohužel již nepodařilo na střelnici dohledat. Další použitá zbraň na test byla zbraň GLOCK 42ráži 9 mm Browning. Při zásahu tohoto projektilu do balistické vložky, došlo opět jen k protržení obalové vrstvy a zastavení již první vrstvou balistické ochrany. Zde však nedošlo ani k poškození této první vrstvy. Bohužel ani tuto střelu se nepodařilo dohledat. Další zbraní použitou pro testy této balistické ochrany byla zbraň TAURUSráži .45 ACP. Při zásahu balistické ochrany tímto projektilem došlo k jeho zachycení již 2 vrstva balistické ochrany. Při zásahu střely do ochrany došlo k deformaci střely, jak je vidět na přiložené fotografii.

K měkké balistické ochraně, jak se již dnes standardně tato balistická ochrana označuje, musíme uvést, že jsme byli naprosto spokojeni. Každý z nás jistě viděl, k čemu taková balistická ochrana slouží, ale vidět toto na vlastní oči je důkaz, že v měkkých balistických vestách společnosti ARGUN je jejich nositel dokonale ochráněn proti všem nejběžnějším ráží krátkých palných zbraní.

 

 

Dále jsme testovali několik kusů přídavných balistických plátů, jak se dnes říká těžkou balistiku.  Zde jsme pro lepší přehled jednotlivé pláty označili číslicemi. Na tyto testy byly použity tyto zbraně. AK47 v ráži 7,62x39, AR15 v ráži .223 rem se standartním střelivem a střelivem SS109, což je vojenské střelivo a zbraň SVT 40 v ráži 7,62x54R. JIŽ PŘEDEM CHCEME UPOZORNIT, ŽE NA RÁŽI 7,62X54R NEBYLA VĚTŠINA PLÁTŮ URČENA, PŘI NÁSTŘELU ŠLO POUZE A ČISTĚ O NAŠÍ ZVĚDAVOST, PROTO JEDINÁ TATO RÁŽE NEBUDE V TESTECH OZNAČENA TUČNĚ, PROTOŽE NEŠLO O TEST!!

 

1 BALISTICKÝ PLÁT

 

První testovaný balistický panel byl odolnosti NIJ STANDARD IV vyrobený z keramického kompozitu. Tento panel by měl tedy vydržet zásah střely 30.06. Předem chceme upozornit, že tento plát byl již nastřelen ze státní zkušebny a proto zásah ve středu plátu není hodnocen. Na tento plát bylo stříleno ze vzdálenosti cca 10 metrů. Jako první byla použita ráže 7.62x39, kdy tento zásah vidíte na fotografii v prvém dolním rohu. Střela byla plátem zadržena. Dále byla použita střela ráže .223 rem, kdy tento zásah je umístěn do levého spodního rohu. Opět nedošlo k prostřelení plátu. Jako poslední byla testována ráže 7.62x54R. Zásah touto ráží je možný vidět v horní části plátu. Zde byla taktéž střela plátem zachycena.

 

 

2 BALISTICKÝ PLÁT

 

Jako druhý byl testovaný shodný plát. Tedy NIJ STANDARD IV opět vyrobený z keramického kompozitu. Předem chceme upozornit, že i tento plát byl již nastřelen ze státní zkušebny a proto zásah ve středu plátu není hodnocen. Zde jsme však již poněkud přitvrdili se střelivem. Zásah ráží 7.62x39 v pravém dolním rohu byl plátem zachycen. Ráže 7.62x54R byla umístěna střelcem umístěna do levého spodního rohu, kdy opět došlo k zachycení střely plátem. Ovšem v ráži .223 rem byla menší změna. Pro střelbu bylo použito střelivo s označením SS109. Jedná se o střelivo používané armádou podléhající standard NATO. Zásah tímto střelivem naleznete na plátu v jeho horní části. Zde došlo opět k zachycení střely plátem.

 

U testovaných plátů č.1 a č.2 chceme zdůraznit, že pláty byly nastřeleny zkušebnou, kdy uprostřed plátů byl čistý průstřel a přesto pláty zachytili všechny vystřelené projektily.

 

 

4 BALISTICKÝ PLÁT

 

Třetí testovaný plát byl odolnosti NIJ STANDARD IV opět vyrobený z keramického kompozitu. Testování tohoto plátu jsme pojmuli v jiném nádechu. A to jako soustřelový plát, kdy jsme střely směřovali na co nejmenší plochu a v několika případech jsme nastřelili i stejnou díru po předchozím zásahu. Chceme upozornit, že zásah do stejného místa musí jednoznačně znamenat průchod druhé střely plátem!!! Na tento test byla použita ráže .223 rem a střelivo SS109. Střely této ráže byly směřovány na spodní střední část plátu, kdy celkem bylo vypáleno 5 střel. První 4 střely byly směřovány na co nejmenší plochu. Zde nás zajímalo, zdali dojde k deformaci plátu a tím pádem k jeho celkovému zničení a ztrátě balistické odolnosti. Nic takového se ovšem nestalo a plát si zachoval svou odolnost. Poslední střela byla umístěna do jednoho s předchozích zásahů. Kdy zde jak jsme již předem avizovali, tak došlo k průstřelu. Dále byla použita ráže 7.62 x39. Celkem z této ráže bylo na plát vypáleno 7 střel. Tyto výstřely nalezneme v horní střední části plátu. Prvních pět střel bylo použito jako u předchozí ráže na vyzkoušení celkové odolnosti plátu. I zde plát nezklamal a neztratil své vlastnosti. Další dvě střely byly použity pro zásah do předchozích zásahů. Jak je již zmíněno v úvodu recenze tohoto plátu a i u předchozího střeliva, tak se průstřel plátu dal více než očekávat.

 

U tohoto testovaného plátu jsme se snažili nasimulovat podmínky, jako kdyby byl plát zasažen dávkou střel. Zde nás zajímalo, zdali plát ztratí své balistické vlastnosti a dojde k průstřelům ve chvíli, kdy budou střeli umístěni blízko sebe. Plát nás mile překvapil a ani soustřelem nedošlo k jeho poškození.

 

 

5 BALISTICKÝ PLÁT

 

Pátým tetovaným panelem byl plát splňující normu NIJ STANDARD IV. Vyrobený z kemramikyB4C/polyetylénu.  Na tomto plátu jsme se rozhodli vyzkoušet ráži 7.62x54R. Zásah touto střelou naleznete na plátu v dolní části. Zde plát střelu zadržel. Pro změnu jsme se rozhodli na tomto plátu vyzkoušet pistolové ráže. Jako první byla použita ráže 9mm, kdy zásah nalezneme v levé horní části. Dále jsme použili ráži 9mm Browning. Zásah této ráže je v pravé části plátu.  A ráži .45 ACP jejíž zásah nalezneme v horní části plátu. Každou střelu pistolové ráže plát s přehledem zastavil a to bez většího poškození jeho vnitřku. Zejména u ráže .45 ACP došlo k hezké deformaci střely jak je vidět na fotografii. U pistolových ráží došlo po nárazu střely do plátu k roztržení pláště střely, kdy ochranný obal vyrobený z materiálu 1000 CORDURA tyto fragmenty pláště udržel a nedošlo by jejich odrazem ke zranění nositele plátu.

 

 

6 BALISTICKÝ PLÁT

 

Další testovaný plát je odolnosti  NIJ STANDARD III + AK47. Vyrobený z polyethylenu. U tohoto plátu musíme zdůraznit jeho váhu a to pouze 1.044 Kg. Věřte, že toto nosit je už velmi příjemné.  A nyní k testování samotného plátu. Na tento plát jsme vyzkoušeli jako první ráži 7.62x39. Tento plát opravdu tuto střelu udržel. Jako další byla použita ráže 7.62x54R, ale toto zase čistě z naší zvědavosti a jak se dalo vzhledem k odolnosti plátu očekávat tak střela prošla. Dále byla na testy použita ráže .223 rem, kdy plát tuto střelu s přehledem udržel. Dále byl použit náboj SS109, kdy tento projektil zastavila až měkká balistika za tímto plátem. Ovšem vzhledem k použitému střelivu se dalo předpokládat, že střela projde plátem.

 

7 BALISTICKÝ PLÁT

Další testovaný plát je odolnosti  NIJ STANDARD III + AK47. Vyrobený z polyethylenu. Váha tohoto plátu oproti plátu č.6 je 1.44Kg. A to díky tomu, že tento plát má antišokovou vrstvu. Díky tomuto lze plár rovnou použít do nosiče plátů a máte kompletní ochranu. Jako první byla opět využita ráže 7.62x39. U prvního výstřelu zásahu ve středu panelu jsme si chybně mysleli, že došlo k průstřelu. Došlo ovšem jen vlivem nárazu projektilu k drobnému protržení látky v zadní části panelu. Opravdu k průstřelu nedošlo, což jsme si ověřili při rozdělávání plátů. I pro vaše ujištění jsme udělali další zkoušku stejnou ráží. Ani v tomto případě nedošlo k průstřelu. Tyto zásahy vidíte vyznačené na fotografii. A to ve středu panelu a vlevo dole. Dále jsme použili ráži 7.62x54R, kdy toto bylo čistě ze zvědavosti. Ovšem zde došlo k našemu naprostému šoku. Střela měla plátem projít jako nůž máslem. Toto se ovšem nestalo a jak sami vidíte na přiložené fotografii, tak střela zůstala v plátu. Tímto jsme byli opravdu velmi příjemně šokováni. Jako další byla použita ráže .223 rem. Zde naleznete zásah horní části plátu kdy vzdálenost zásahu od okraje, je zhruba 4 cm. Střela i přes to, že byla mířena k okraji plátu, tak byla plátem zachycena. Dále bylo použito střelivo SS109, kdy je vidět zásah v levé střední části plátu. Zde došlo pouze k roztržení ochranného obalu plátu, ale střela i přes první dojem plátem neprošla.  Celkově musíme říci, že tímto plátem jsme byli asi nejvíce překvapeni, protože udržel i střely, na jejichž ráži nebyl určen.

 

 

8 BALISTICKÝ PLÁT

 

Jako poslední byl testován plát odolnosti NIJ STANDARD III + AK47 vyrobený z polyethylenu. Tento plát slouží jako přídavná ochrana v oblasti krku. Vzhledem k velikosti plátu jsme k němu byly opravdu skeptičtí a rozhodli jsme se ho vyzkoušet maximální ráží, pro kterou je vyráběn. A to 7.62x39. Plát jsme nastřelili skoro do přesného středu. Jak jsme již psali, tak jsme očekávali, že plát neposlouží k tomu, aby uživatele ochránil. Očekávání bylo, že plát pouze střelu zbrzdí, ale dojde k jejímu odrazu. Opět jsme se velmi mýlili. Plát střelu dokonale zachytil i s částmi jejího pláště.  Toto vidíte na přiložené fotografii.

 

 

VIDEORECENZE:

 

 

SOUHRN RECENZE

 

Pro každého kdo slouží v ozbrojených složkách, je priorita to, aby byl dostatečně chráněn jeho život. Pro tyto účely je zde právě balistická ochrana. Díky společnosti ARGUN  jsme měli možnost otestovat jimi vyráběnou balistikou ochranu a to od měkké balistiky až po ty nejodolnější balistické pláty. Jak jste se sami přesvědčili na fotografiích a videu, tak výrobky společnosti ARGUN patří mezi špičku ve svém oboru. Pláty zadržely každou střelu, na níž byly vyrobeny. V jednom případě dokonce i střelu, na kterou plát nebyl určen. Pokud hledáte kvalitní balistickou ochranu, tak jste u společnosti ARGUN na správném místě. I my osobně výrobky společnosti ARGUN používáme a jsme s nimi naprosto spokojeni. Ale o tom až v další recenzi. A co dodat na závěr? Snad asi jen to, že nyní díky společnosti ARGUN víte, jak vlastně taková balistická ochrana funguje, jak vypadá a co vlastně dokáže.

 

FOTOGALERIE:

 

Štítky

testování Glock argun test balistika 9mm gun balistické pláty ar-15 zbraně recenze ak-47

Ohodnoťte článek počtem hvězdiček

Zaujal Vás tento článek? Nebo se Vám článek nelíbil? Ohodnoťte hvězdičkami.

3 / 10

Související články

Přidej komentář
Váš příspěvek do diskuze: