Policisté se vrátili z roční mise v Kosovu

Datum: 07.10.2013 | Autor: Michal Krejčík

V souvislosti s pravidelnou rotací části příslušníků kontingentu Policie České republiky v Kosovu se uskutečnila inspekční cesta náměstka policejního prezidenta pro vnější službu plk. Mgr. Bc. Tomáše Tuhého v této balkánské zemi.

Čeští policisté působí v Kosovu v rámci mírové mise Evropské unie EULEX, která byla zřízena společnou akcí Rady v roce 2008 a jejímž úkolem je přispět k nastolení vlády práva v zemi donedávna postižené válečným konfliktem a interetnickými střety. EULEX je aktuálně největší mírovou misí Evropské unie a zároveň největší zahraniční misí Policie České republiky. V současnosti v Kosovu slouží 18 českých policistů, jedna polovina v hlavním městě Prištině a druhá na severu ve městě Mitrovica a jeho okolí. Mírová mise EULEX napomáhá místním kosovským orgánům při prosazování zákonnosti a poskytuje jim podporu ve snaze dosáhnout evropských bezpečnostních standardů. Sestává ze Strengthening Division (Podpůrné divize) a Executive Division (Výkonné divize). Zatímco Strengthening Division se zaměřuje na monitoring, poradenství a instruktáž, Executive Division se přímo podílí na ochraně bezpečnosti a veřejného pořádku.
 
Slavnostní rozloučení- EULEX KosovoVe Strengthening Division jsou nyní zařazeni tři čeští policisté, z toho jedna žena. Kosovským policejním orgánům poskytují pomoc například v oblasti boje proti organizovanému zločinu, včetně vyšetřování těch nejzávažnějších drogových a násilných deliktů, nebo v oblasti odhalování finanční kriminality a boje proti korupci. Největší počet českých policistů slouží ve Special Police Department (Zvláštním policejním útvaru) Executive Division, konkrétně v Supplementary Police Unit (Podpůrné policejní jednotce) se sídlem v Mitrovici. Posláním Zvláštního policejního útvaru mírové mise EULEX je nasadit své síly a prostředky všude tam, kde nestačí síly a prostředky kosovských orgánů. Podílí se na udržování veřejného pořádku a zvládání případů jeho hromadného narušení, zajišťuje bezpečnost Okresního soudu v Mitrovici a jeho personálu, zabezpečuje také všechny vězeňské eskorty a provádí pravidelnou hlídkovou službu v oblasti severního Kosova. K jeho úkolům patří i realizace policejních operací s vysokou mírou rizika, podpora ostatních složek mírové mise EULEX nebo osobní ochrana srbského pravoslavného biskupa. V Podpůrné policejní jednotce je zařazeno celkem 9 českých policistů, jeden z nich jako velitel jedné ze tří jejích čet. Slouží společně s německými, polskými, francouzskými či tureckými policisty a příslušníky policejních sborů dalších zemí. Je to služba se zbraní a veškerými policejními pravomocemi.
 
Účelem inspekční cesty náměstka policejního prezidenta pro vnější službu bylo prověřit podmínky, ve kterých žijí a pracují čeští policisté v Kosovu, seznámit se podrobně s bezpečnostní situací na severu země, vyhodnotit dosavadní působení kontingentu Policie České republiky v Kosovu a shromáždit podklady pro rozhodování ohledně další účasti českých policistů v této, ale i dalších zahraničních misích. Během cesty se delegace Policie České republiky setkala se zástupkyní velitele mírové mise EULEX paní Joelle Vachter (Francie), velitelem Zvláštního policejního útvaru panem Nielsem Stranskym (Spolová republika Německo) a velitelem Podpůrné policejní jednotky v Mitrovici panem Stefanem Zuehlkem (Spolová republika Německo). Společným jmenovatelem všech jednání bylo vysoce pozitivní hodnocení výkonnosti a kvality služby českých policistů ze strany jejich zahraničních velitelů. Kromě Zvláštního policejního útvaru Executive Division mírové mise EULEX slouží také například v Jednotce mezinárodní policejní spolupráce nebo v Pohraničním útvaru.
 
Policejní mise KosovoVe dnech 5. až 6. září 2013 se v Podpůrné policejní jednotce se sídlem v Mitrovici vystřídaly dvě třetiny kontingentu českých policistů. Jedna skupina se po roce služby v Kosovu vrátila domů, druhá skupina ji nahradila. Vracející se čeští policisté se shodli na tom, že jednoroční působení ve zvlášť náročných a do značné míry také nebezpečných podmínkách kosovského severu dokonale prověřilo jejich síly a schopnosti. Za největší přínos pro svůj další profesní růst shodně označili nové znalosti a zkušenosti, které získali společným výkonem služby s příslušníky jiných policejních sborů. Například některé taktické postupy uplatňované zahraničními kolegy při řešení různých rizikových situací, které se vyskytují v každodenní policejní praxi, budou moci využít při výkonu služby doma. Zástupkyně velitele mírové mise EULEX paní Joelle Vachter při slavnostním ceremoniálu na rozloučenou ocenila jejich práci udělením medaile EULEX. Doma na ploše vojenského letiště v Praze – Kbelech je po návratu uvítala čestná jednotka a náměstek policejního prezidenta pro vnější službu plk. Mgr. Bc. Tomáš Tuhý jim předal čestné odznaky za službu v zahraničí spolu s poděkováním policejního prezidenta za úspěšnou reprezentaci Policie České republiky v zahraničí.    
 

Štítky

kosovo priština mise policie čr eulex mitrovice

Ohodnoťte článek počtem hvězdiček

Zaujal Vás tento článek? Nebo se Vám článek nelíbil? Ohodnoťte hvězdičkami.

3 / 10

Související články

Přidej komentář
Váš příspěvek do diskuze: