Policisté i nadále využívají speciální výslechové místnosti pro dětské oběti a svědky

Datum: 05.08.2016 | Autor: por. Mgr. Soňa Štětínská, Redakce PN

Kriminalisté krajského ředitelství jsou si vědomi závažnosti situace, kdy obětí trestného činu, především mravnostního a násilného charakteru, je dítě. Policisté jednají v komplexní souvislosti, včetně uvědomění si dopadů a následků chování pachatelů na dětské oběti. Kriminalisté všem okolnostem přizpůsobují jednání s dětmi. Cílem je zamezení sekundární viktimizace v rámci trestního řízení, neboť tato může dítěti způsobit trauma, které je srovnatelné či dokonce horší, než trauma způsobené vlastním trestným činem. Nezastupitelnou úlohu při práci kriminalistů hrají bezesporu také výslechové místnosti.

 

Jedna z místností/foto: autor

 

První specializovaný komplex pro práci s dětskými svědky a oběťmi trestné činnosti (možno nazývat i výslechová místnost) byl zřízen v roce 2006 v Ostravě. Policisté v něm začali s prvními výslechy dětí počátkem roku 2007. Z hlediska konkrétních případů lze uvést, že mezi prvními kriminalisté komunikovali v místnosti s nezletilou dívkou, obětí muže, kterého na jaře roku 2013 obvinili ze šesti znásilnění (či pokusů) dívek mladších 15 let (Frýdek-Místek a Český Těšín; veřejnost jsme o případu informovali v dubnu 2013).

 

Od roku 2007 byly v působnosti našeho krajského ředitelství postupně zřizovány další místnosti. V současné době tak funguje v rámci Moravskoslezského kraje 5 speciálních místností, konkrétně v Ostravě - Zábřehu, Opavě, Frýdku-Místku, Krnově a Havířově.

 

Místnosti musí splňovat určitá stanovená kritéria tak, aby dítě nebylo traumatizováno více, než z prožité události. Komplexy byly projektovány z hlediska vhodného uspořádání, technického vybavení a podobně. Jsou přizpůsobeny tak, aby se dětská oběť cítila nestísněně, uvolněně a mohla policistům při komunikaci poskytnout maximum informací. Proč? Jedná se o neopakovatelný procesní úkon důležitý při pátrání po pachateli. Ale především, z komunikace je pořízen audiovizuální záznam. Ten je možné poskytnout znalcům z oboru psychiatrie a psychologie a dítě již nemusí své často otřesné zážitky opakovat u soudu, neboť kvalitně zachycená výpověď je v návaznosti na posudky odborníků považována za plně dostačující.

 

Policisté mají pro navázání důvěry k dispozici například také hračky, které mohou po ukončení úkonu vyslýchanému dítěti ponechat. Tento prvek vnímají jako velmi pozitivní. Kriminalisté využívají hračky, které vyrobili pracovníci ostravské Charity svatého Alexandra, přičemž výrobu financoval Krajský úřad Moravskoslezského kraje v rámci námi navrženého projektu „Dovybavení výslechových místností v Moravskoslezském kraji“. Děti si tak mohou odnést panenku, maňáska či plyšáka s dekou.

 

K tématu ještě doplním, že díky výslechovým místnostem je tak zabráněno sekundární viktimizaci oběti nejen z řad dětí, ale také dospělých. Příklad: díky zaznamenanému výslechu bylo předejito sekundární viktimizaci brutálně znásilněné paní, kdy byl pachatel odsouzen na 11 let nepodmíněně, aniž by poškozená musela opakovat výpověď u soudu.

 

V souvislosti s těmito komplexy a kontaktu mezi obětí a policistou v nich nelze opomenout ani fakt, že díky precizní práci kriminalistů a dalších odborníků bylo vyřešeno i několik případů, kdy oběť neuváděla pravdu. Jako příklad lze uvést úplně první paní vyslýchanou v Ostravě – byla hluchoněmá a svůj příběh si vymyslela. Nebo lze zmínit případ 14leté dívky, která v listopadu 2011 oznámila své znásilnění v Ostravě-Porubě. Důkladné prověření kriminalistů a dalších odborníků ale prokázalo, že si vše vymyslela: http://www.policie.cz/clanek/vymysleny-pokus-znasilneni.aspx .

 

Statistika

 

Statistická čísla týkající se úkonů realizovaných v popsaných místnostech se v jednotlivých letech mnoho neliší. Od počátku roku 2016 do konce června bylo v místnostech provedeno celkem 61 úkonů. Za celý rok 2015 to bylo téměř 140 úkonů, v roce 2014 téměř 150 úkonů.

Jedná se především o výslechy obětí a svědků z řad dětí. Započítány jsou ale i úkony vzhledem k dospělým obětem trestné činnosti (včetně seniorů) a handicapovaným osobám. Do statistiky jsou zahrnuty také například psychologická vyšetření a podobné úkony.

Ohodnoťte článek počtem hvězdiček

Zaujal Vás tento článek? Nebo se Vám článek nelíbil? Ohodnoťte hvězdičkami.

0 / 10

Související články

Přidej komentář
Váš příspěvek do diskuze: