Policie ČR je připravena na Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji 2015

Datum: 23.04.2015 | Autor: plk. Ing. Jana Macalíkov, redakce PN

Policie ČR dovršuje velmi důkladné přípravy bezpečnostního opatření prováděné v souvislosti s 79. ročníkem mistrovstvím světa v ledním hokeji, které se v květnu uskuteční v České republice. V terénu budou po celých sedmnáct dní stovky policistů, a to jak uniformovaných, tak i neuniformovaných složek. Policie ČR se připravuje i po technické stránce.

 

 

Na základě zkušeností z podobných událostí policie stanovila eventuální bezpečnostní rizika. Mezi ta reálná patří například menší projevy vandalismu ze strany fanoušků na stadionech i v ulicích, nárůst drobné majetkové kriminality, globální nárůst dopravního zatížení v automobilové, autobusové, železniční i městské hromadné dopravě, problémy s parkováním v okolí stadionů apod. Policisté jsou společně s ostatními složkami integrovaného záchranného systému připraveni i na rizika mimořádně vážná, mezi něž patří například hromadné narušení veřejného pořádku, havárie chemických látek v blízkosti stadionů nebo přímo na nich či hrozba teroristickým útokem. V této souvislosti je nutné zdůraznit, že cílenému teroristickému útoku podle aktuálních operativních poznatků policie ani podle informací zpravodajských služeb nic nenasvědčuje.

Policie připravila bezpečnostní opatření v několika rovinách. V oblasti organizace dopravy v Praze i Ostravě se týká především řízení strategických křižovatek poblíž stadionů. Pod vedením policejních pyrotechniků budou stadiony podrobeny pyrotechnické kontrole před zahájením každého utkání. Policisté budou monitorovat také všechna větší shromáždění osob mimo stadiony, například u velkoplošných projekcí. Kvůli tomu jsou do služby povoláni také příslušníci antikonfliktních týmů. Po celou dobu příprav je policie v kontaktu s organizačním výborem mistrovství světa, spolu s ním prověřuje úroveň zabezpečení ve vnitřních prostorách stadionů a koordinuje další opatření.

Vzhledem k mezinárodnímu rozsahu této akce Policie ČR spolupracuje rovněž s týmem IMEST (Interpol Major Events Support Teams). Jedná se o tým Interpolu speciálně určený k přípravě, koordinaci a realizaci bezpečnostních opatření souvisejících se společenskými událostmi velkého rozsahu. „Tým IMEST urgentně zabezpečuje výměnu informací mezi pořádající zemí a ostatními 190 členy této mezinárodní organizace kriminální policie, pokud jde například o pátrání po osobách nebo jejich identifikaci,“ popsal policejní prezident Tomáš Tuhý.

Bezpečnostní opatření v souvislosti s mistrovstvím světa v ledním hokeji řeší nejužší vedení Policie ČR už od června loňského roku. Dne 3. listopadu 2014 policejní prezident vydal rozkaz, na základě kterého zřídil organizační štáb bezpečnostního opatření a jeho velením pověřil svého prvního náměstka plk. Martina Vondráška. „Událost takového rozsahu nepodceňujeme. Policejní štáb proto zasedá v pravidelných intervalech a vyhodnocuje plnění zadaných úkolů, řeší aktuální otázky. Jsme v častém kontaktu jak s pořadatelem, tak i s ostatními složkami integrovaného záchranného systému, ověřujeme vzájemnou úroveň připravenosti a na některých prvcích ochrany obyvatelstva úzce spolupracujeme,“ konstatoval policejní prezident brig. gen. Tomáš Tuhý.

Součinnost složek upravuje také Memorandum o vzájemné spolupráci při zajišťování veřejného pořádku a při ochraně bezpečnosti osob a majetku v době konání Mistrovství světa v ledním hokeji IIHF 2015, které 5. února 2015 podepsal ministr vnitra, policejní prezident, generální ředitel hasičského záchranného sboru a prezident Českého svazu ledního hokeje.

V rámci příprav jsme uskutečnili již dvě tematická cvičení v ČEZ i O2 Aréně, další se budou konat v týdnu před zahájením hokejového mistrovství.

Policie ČR v souvislosti s přípravou bezpečnostního opatření požádala Ministerstvo vnitra o navýšení rozpočtu policie o 65 milionů korun, přičemž největší náklady souvisí s navýšením počtu policistů ve službě, nákupem pohonných hmot a spotřebního materiálu.

Výčet nejdůležitějších úkolů Policie ČR v rámci Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji 2015:
· zajišťujeme bezpečnost na letišti Václava Havla v Praze a letišti Leoše Janáčka v Ostravě
· zajišťujeme bezpečnost na přepravních trasách hokejových týmů a rozhodčích v rámci přesunu na utkání z ubytování
· zajišťujeme ochranu veřejného pořádku a bezpečnosti v souvislosti s konáním hokejových utkání při soustřeďování a rozchodu diváků v těch místech, která nejsou ve správě vlastníka či provozovatele stadionu a v místech doprovodných akcí
· zabezpečujeme veřejný pořádek na území hl. města Prahy i krajského města Ostravy
· zajistíme před hokejovým utkáním na stadionu a dále dle potřeby pyrotechnickou prohlídku stadionů a prostor konání doprovodných akcí
· připravujeme zvýšení akceschopnosti příslušníků služby kriminální policie a vyšetřování kvůli možným mimořádným událostem
· zorganizujeme preventivní akce v dopravních prostředcích.

Útvary a organizační články Policie ČR, které se účastní bezpečnostního opatření Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji 2015:
· Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy a Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
· Úřad služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia ČR
· Útvaru pro ochranu ústavních činitelů ochranné služby
· Ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia ČR
· Pyrotechnická služba Policie ČR
· Letecká služba Policie ČR
· Operační odbor Policejního prezidia ČR
· Ředitelství služby cizinecké policie
· Odbor mezinárodní policejní spolupráce Policejního prezidia ČR

Bezpečnostní opatření se dotýká také dalších policejních krajských ředitelství, která jsou připravena posilovat policisty v nejvytíženějších lokalitách.

Občané, kteří se stanou oběťmi či svědky trestného činu nebo se octnou v krizové situaci, mohou kdykoliv volat na linku tísňového volání Policie ČR 158. Před jejím zneužíváním však důrazně varujeme.

V rámci 79. mistrovství světa v ledním hokeji se v době od 1. do 17. května 2015 odehraje celkem 64 zápasů, a to v pražské O2 Aréně v Praze (od 1. do 17. 5. 2015) a v ČEZ Aréně v Ostravě (od 1. do 14. 5. 2015). Do České republiky přijede 16 týmů z hokejově nejvyspělejších zemí světa. Organizátoři očekávají, že celkový počet diváků celého šampionátu se může vyšplhat na 650 tisíc lidí.

Štítky

hokej iihf

Ohodnoťte článek počtem hvězdiček

Zaujal Vás tento článek? Nebo se Vám článek nelíbil? Ohodnoťte hvězdičkami.

1 / 10

Související články

Přidej komentář
Váš příspěvek do diskuze: