Podpořme darování kostní dřeně

Datum: 07.03.2014 | Autor: kpt. Mgr. Bc. Zuzana Součková - Policejní prezidium ČR

4.3. se v hotelu Spiritka v Praze uskutečnila společná tisková konference Českého národního registru dárců dřeně, Policejního prezidia ČR a Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR, kde byla představena nová kampaň Policie České republiky „Podpořme darování kostní dřeně“, jejímž cílem je získat nové dobrovolníky pro zápis do Českého národního registru dárců dřeně. 

Účastníci tiskovky - Policie ČR

 

Tiskové konference se zúčastnili:
 


za Policii ČR
plk. Mgr. Bc. Tomáš Tuhý – první náměstek policejního prezidenta
brig. gen. Mgr. Martin Červíček – patron kampaně
 

za Český národní registr dárců dřeně
Mgr. Daniel Pagáč, MBA – ředitel
MUDr. Jana Navrátilová – vedoucí Koordinačního centra

za Zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra ČR
Ing. Alena Jakšová – ředitelka Odboru obchodně-organizačního
Mgr. Hana Kadečková – tisková mluvčí
 
Dárci kostní dřeně:
plk. Mgr. Jiří Šiler
npor. Ing. Eva Ulmová
pprap. Jiří Rychlovský


 

Český národní registr dárců dřeně (ČNRDD), jehož programem je soustavně budovat funkční databázi dobrovolných dárců kostní dřeně a jejím prostřednictvím pomáhat uskutečňovat nepříbuzenské transplantace dřeně maximálnímu počtu nemocných, zintenzivnil spolupráci s Policií ČR s cílem získat nové dobrovolníky pro zápis z řad policistů a policistek.
 
„Jsme si vědomi potenciálu, který policie pro registr dárců kostní dřeně má. V současné době slouží u policie téměř 17 tisíc policistů a policistek ve věku do 35 let, kteří jsou tou nejvhodnější potenciální skupinou dárců dřeně. Naší snahou je motivovat nebo alespoň přimět k zamyšlení co nejvíce těchto mladých, zdravých a silných lidí k zápisu do registru,“ uvedl k hlavním důvodům zahájení kampaně první náměstek policejního prezidenta plk. Mgr. Bc. Tomáš Tuhý.
 
„Naše kampaň je postavena na tvářích a příbězích dárců z řad našich policistů a policistek, kteří našli tu odvahu a čas… Zaregistrovali se a nebáli se pomoci zachránit život jinému člověku po té, když byli vytipováni jako vhodní dárci. A právě na jejich příkladu a odvaze jsme se rozhodli motivovat další kolegy, aby se nad pomocí lidem, kteří trpí leukémií a dalšími zákeřnými nemocemi krvetvorby, při nejmenším zamysleli. Jsem přesvědčen, že tato kampaň, nad níž jsem ještě z pozice policejního prezidenta převzal záštitu, má v současné době své pevné místo. Věřím, že žijeme ve světě a v čase, kde pomáhat druhým a potřebným má pořád smysl,“ řekl patron kampaně brig. gen. Mgr. Martin Červíček.
 
„Policisté jsou pro nábor do našeho registru ideální. Jsou to převážně mladší ročníky všeobecně zdravých lidí. Navíc je pro ně normální udělat něco pro člověka, který se ocitne v nouzi. Učiní tak, kdykoliv je to třeba, i za cenu vlastního nepohodlí,“ vysvětluje důvod spolupráce s Policií ČR ředitel ČNRDD Mgr. Daniel Pagáč, MBA.
 
„V České republice onemocní ročně stovky lidí včetně dětí nejzávažnějšími chorobami obranyschopnosti a krve. Pro mnohé z nich bývá jedinou šancí na záchranu života transplantace kostní dřeně. Jsme rádi, že můžeme podpořit dobrovolné dárce krve, krevní plazmy a kostní dřeně z řad našich klientů, kteří svojí nezištnou pomocí dávají jiným naději na život,“ přednesla slova generálního ředitele Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR Ing. Jaromíra Gajdáčka, Ph.D., MBA na tiskové konferenci mluvčí pojišťovny Mgr. Hana Kadečková.
 
Více informací ke kampani „Podpořme darování kostní dřeně“ a příběhy dárců naleznete na www.policie.cz/kostnidren.


 
Kontakty pro více informací:


 
Mgr. Vladimíra Štěpánková
manažerka externí komunikace
ČNRDD o.p.s.
Na Roudné 123, 301 00  Plzeň
mobil: 603 220 373
email: stepankova@kostnidren.cz
 
por. Jan Chaloupka, DiS.
kancelář policejního prezidenta
Policejní prezidium ČR
Strojnická 27, 170 89 Praha 7
mobil: 603 190 573
email: sekretpp@mvcr.cz

 

 

Český národní registr dárců dřeně 

 

je seznam dobrovolníků, kteří jsou ochotni darovat v případě potřeby nepatrnou část svých krvetvorných buněk k záchranné transplantaci kostní dřeně. A to anonymně komukoliv, kdo by tuto pomoc potřeboval, bez ohledu na jeho věk, pohlaví, národnost anebo vyznání.

 


Dárcovství dřeně je považováno za nejvyšší dar člověka člověku, a proto je v České republice, stejně jako na celém světě bezplatné.

 


Český národní registr dárců dřeně byl založen jako jedna z aktivit Nadace pro transplantace kostní dřeně v roce 1992 z podnětu rodin nemocných s těžkými hemato-onkologickými onemocněními.


ČNRDD zajišťuje:
•    Osvětu a získávání dobrovolníků, ochotných darovat své krvetvorné buňky anonymně komukoliv z potřebných nemocných.
•    Vyšetřování transplantačních znaků registrovaných dobrovolníků a udržování jejich počítačové databáze, napojené na databáze dárců v ostatních zemích světa.
•    Průběžné vyhledávání možných dárců krvetvorných buněk pro konkrétní pacienty v ČR i v zahraničí, a to z databáze vlastní i z databází jiných registrů.
•    Výběr nejvhodnějších dárců pro konkrétní pacienty na základě dalších zpřesňujících vyšetření.
•    Prověření způsobilosti k darování a bezpečnosti odběru u vybraných dobrovolníků.
•    Organizaci všech kroků, spojených s odběry krvetvorných buněk vybraných dárců a s transportem odebraných štěpů za pacienty na příslušná transplantační pracoviště.
•    Dohled nad zdravotním stavem dárců ČNRDD po odběru.
•    Shromažďování dat o provedených odběrech i transplantacích a jejich analýzu za účelem dalšího vývoje optimálních pracovních postupů a výzkumu transplantačních strategií v ČR i v mezinárodním kontextu.

Štítky

kostní dřeň policie darování kostní dřeně dárci

Ohodnoťte článek počtem hvězdiček

Zaujal Vás tento článek? Nebo se Vám článek nelíbil? Ohodnoťte hvězdičkami.

0 / 10

Související články

Přidej komentář
Váš příspěvek do diskuze: