Pobytové kontroly v lázních

Datum: 24.10.2014 | Autor: por. Mgr. Daniela Vlčková

Během uplynulých dní uskutečnili pracovníci odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje rozsáhlé kontrolní akce v lázeňských zařízeních na severu Moravy.

 

Policisté se zaměřili na kontrolu cizinců, na oprávněnost jejich pobytu na území České republiky, na to, zda dodržují povinnosti, vyplývající ze zákona o pobytu cizinců, ověřovali také pravost cestovních dokladů. Kontrole neunikli ani ubytovatelé. Policisté zjišťovali, jak plní povinnosti, které jim ze zákona o pobytu cizinců vyplývají, což je např. řádné vedení domovní knihy nebo hlášení pobytu cizinců cizinecké policii.

 

Z dvaceti kontrolovaných ubytovatelů povinnosti nesplnili dva. V jednom případě, kdy policisté zjistili pouze drobné nedostatky ve vedení domovní knihy, vyřešili pochybení na místě v blokovém řízení. V druhém případě ubytovatel své povinnosti neplnil tak závažným způsobem, že s ním bude pro podezření ze spáchání správního deliktu vedeno správní řízení, ve kterém může být udělena pokuta až do výše 50 000,- Kč.

 

Vraťme se ovšem k cizincům. Během trvání akce policisté zkontrolovali celkem 33 cizinců. U osmi z nich zjistili, že na našem území, potažmo na území Schengenského prostoru, pobývali po skončení platnosti víza. Jednalo se o šest mužů a dvě ženy ve věku od 24 do 68 let. Pěti cizincům policisté vydali rozhodnutí o správním vyhoštění z území členských států Evropské unie v rozmezí od jednoho do tří měsíců. Přestupky (např. neohlášení ztráty cestovního dokladu, pobyt bez platného dokladu nebo víza, a dal.), kterých se dopustili, policisté vyřešili v blokovém řízení udělením pokut v celkové výši 15 000,- Kč.

 

U dalších třech cizinců, kteří zde pobývali nelegálně, policisté od vyhoštění upustili. Zohlednili zejména délku neoprávněného pobytu, jejich zdravotní stav, možné narušení rodinných vazeb a další nepřiměřené následky, které by vyhoštění pro tyto osoby mělo. Jejich pobyt nad rámec víza vyřešili udělením blokových pokut ve výši 9 000,- Kč.

 

Všem osmi cizincům policisté výjezdním příkazem stanovili dobu, do které musí opustit Schengenský prostor. Jeho délka byla pro každého cizince stanovena jinak. Odvíjela se od závažnosti protiprávního jednání, ovšem maximální hranice, do které musí vycestovat, byla stanovena na 60 dnů, tak jak ukládá zákon o pobytu cizinců.

Štítky

policejní kontroly lázně

Ohodnoťte článek počtem hvězdiček

Zaujal Vás tento článek? Nebo se Vám článek nelíbil? Ohodnoťte hvězdičkami.

0 / 10

Přidej komentář
Váš příspěvek do diskuze: