Petice proti regulaci soukromých zbraní ze strany EU

Datum: 17.03.2014 | Autor: Redakce PN, OKs

Oslovujeme tímto veškeré střelnice, střelecké kluby, majitele prodejen zbraní, jakož i ostatní podnikatele v tomto oboru...
 
A s nimi také i všechny střelce, myslivce, vyznavače airsoftu a military stylu, členy klubů vojenské historie.
 
Ale i majitel většího nože, či uživatele jakéhokoliv (zatím) běžného sebeobranného prostředku.
 
A vůbec, všechny spoluobčany zdravého rozumu…

 

Nedávno jsem takhle seděl a koukal se na jednu ze svých nových zbraní – a v tu chvíli jsem si představil, že by mi je jednou měli sebrat. Ale ne, že bych něco provedl, ale jen tak, z politické zvůle „pánů shora“ či ve jménu jakési módní politické korektnosti, ženoucí se jako velká vlna v rozličných souvislostech celou sjednocenou Evropou. Já o své zbraně rozhodně přijít nechci. Ale proti tomu jednou (a to že to přijde, je jisté a nemá nic společného s nějakými apokalyptickými vizemi, spíše jen selským zdravým rozumem…) sám zhola nic nesvedu. Stejně tak, bude-li nás deset, nebo i sto či tisíc. Srnu to: potřebuji k tomu VÁS VŠECHNY.

 

Musí nás být jednou statisíce – taková síla lidí a i politický tlak se počítá. Nejen v nějakých Čechách, ale už má pořádnou váhu i v takové organizaci, jako je Evropská unie. Až se zas najde populistický politik, co se namísto zákazu bojových psů či omezení násilných počítačových her začne zajímat o vždy vděčné téma zákazu soukromých zbraní (zvláště, přijde-li nějaký nešťastný masakr, jako na Slovensku v Devínské) buďme prosím nachystaní – mějme už v té době nejlépe již několik set tisíc podpisů. To je už řádná ukázka vůle obrovské masy lidí, se kterou se musí už opravdu počítat. A o tom je přeci demokracie, i když s námi politici často tuto hru vedou všelijak… Nejméně jim to pak vezme chuť politicky se dotýkat „ožehavého“ tématu, které u velké části společnosti může ověřeně vzbudit odpor. A o to vlastně jde…

 


     Máme toho zkrátka dost a zkusili jsme konečně prostě NĚCO DĚLAT. A vytvořili jsme petici, která vyjadřuje, co chceme a o co tedy rozhodně nestojíme. A která také má potřebné regule a kterou pak budou muset brát v úvahu a věnovat (možná řádně skřípějíc zuby…) patřičnou pozornost…

 


     Posuďte sami, zda ji má smysl podepisovat, posílat, dále šířit, atd. My jsme přesvědčeni, že ano. A proto apelujeme na Vás: nedovolte, aby lenost, pohodlnost či prostě jen jakýsi pocit: „to zařídí doufám někdo jiný“.  Anebo: „mě se to netýká“, či „snad nejhorší nenastane“… Nikdo jiný to, jak se zdá, nějak zázračně nezařídí. Nepřijde nějaký mesiáš (a tím spíše nějaký „osvětový politik“). A týká se to opravdu všech, co mají zbraň, nejen lidí, co jí mají pro účely sebeobrany, ale i sportovních střelců, myslivců, atd. Nebo i takových skupin, jako jsou vyznavači airsoftu - i oni totiž mají totiž zbraně – i když kategorie D, tedy prozatím (nebo dokud někdo s puškou, naprosto podobnou reálné, udělá banku či unese autobus…). Bude to ale mazané, na to se připravme. Dle systémuu „postupné okrajování koláče“ zpočátku okleští jen jednu skupinu z právě jmenovaných, ale na ostatní pochopitelně dojde časem zákonitě též. Je to jak již s těmi pašíky, co prostě čekají, který půjde dříve a který o něco později…

 

Na jatkách skončí tak jako tak. Stačí přeci jen trochu zdravého rozumu: není přeci donekonečna možné, abychom měli lepší „zákon o zbraních“, než například v New Yorku či Kalifornii – a i tito jsou zaštítěni tzv. 2. dodatkem ústavy o právu občana USA na zbraň. O to pak více, že jsme stále více pod vlivem zemí, ve kterých se kriminalizují i nože, nebo ženské nemohou nosit ani pepřové spreje, když jsou večer temným parkem domů. Možná proto vysvětlujte ve vlastním zájmu důležitost takové petice pro všechny „ty ostatní“ – tedy míněno ty, kteří zbraně nemají, o ně nestojí, či se jich bojí či je přímo odsuzují – i oni po určité osvětě zajisté mohou pochopit, že se jich to také týká. „Oni“ si totiž ve své bláhovosti myslí, že se jich prostě nějaký „zákon o zbraních“ netýká… Omyl. Jde jen o to, co se tam pak napíše, že je zbraní – v Holandsku například do něj zapracovali předměty, které by do té doby jen sotva mohlo někoho napadnout, že se někdy budou zakazovat – nejen zmíněné spreje či nože, ale i dokonce termíny jako „hole“ a to už zavání, uznejte řádnými nesmysly – přesto za klacek v ruce tam občan může být perzekuován asi dodnes. Racionalita vlád jde pak v takových případech stranou – oni jednak možná budou mít zbraň vždy v rámci svého vlivu a peněz (jako nyní např. v Rusku) a také oni, případně i jejich rodiny mají zpravidla ochranky a bydlí v dobře hlídaných, nanejvýš bezpečných obydlích a čtvrtích…

 


     Zkusme to prosím… Možná to nevyjde, ani přes největší snahu a úsilí. Ale jednou si můžeme říci: alespoň jsme to zkusili… A nečekali jen pasivně, „jak to dopadne“, nebo se nevysilovali v nekonečných vzájemných diskuzích na stejné téma, co stejně nemají větší význam – jednak se obvykle vedou jen mezi těmi přesvědčenými a pak také k žádnému výsledku prostě nevedou…  A nakvašené projevy z hospody (či v lepším případě střelnice) směrem k vládě, parlamentu či dokonce Bruselu, jsou jen k smíchu… Zkrátka pro ně jsme jen nějaká lůza, co se nikdy nespojí… Zmínění vepříci, kteří v ohradě jen trpělivě čekají, co se s nimi stane – a takové nás, pochopte, chtějí také mít…  Oblblé, a bezradné…

 


     Pro mě osobně zbraně v životě znamenaly moc – po dlouhá léta jsem učil tisíce policistů a příslušníků rozličných bezpečnostních složek užívat zbraň, aby v kritické chvíli mohla chránit jejich život. Coby zkušební komisař jsem stál u cesty dalších tisícovek těch, co si opatřovali zbraně pro soukromé účely a skutečně se podle svého nejlepšího vědomí s vědomí snažil posuzovat, kdo má a nemá skutečně mít nárok mít u nás zbraň. A psal i knížky o tom, jak se zbraněmi trénovat a co nejefektivněji a zároveň nejbezpečněji je používat... Někdo by tak mohl říci, že vše výše dělám jen ve znamení své obživy. Není tomu tak. Dokázal bych se, pevně věřím, živit i bezpočtem jiných věcí. Zbraně jsou ale pro mě nejen srdeční záležitostí, ale také jakýmsi symbolem svobody. A i pro to by nám měly zůstat.


 
Podumejte a případně konejte – nyní je to už jen na Vás. Tedy jen na každém z Vás…


 
Děláte to koneckonců sami pro sebe... 
 
                                                                                                                                                                                                                                                            Mgr. Pavel Černý

 

PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod 
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním 
a Smlouvě o fungování EU článku 227 

 


Jsme proti regulaci soukromých zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU 

 


 My, níže podepsaní občané České republiky, prostřednictvím této petice žádáme vládu a 
europoslance České republiky, aby co nejefektivněji čelili jakýmkoliv tendencím Evropské unie 
majícím za cíl celoevropské zpřísnění podmínek pro držení legálních soukromých zbraní ve 
společnosti, a to zejména formou „sjednocování legislativy“ členských států EU. 

 


 Taktéž tímto tlumočíme svoji vůli nejvyšším orgánům Evropské unie: jsme plně pro zachování 
práva umožňujícího bezúhonnému občanovi nabývat a nosit zbraň související s jeho svobodou a 
principy demokratického státu, obhajujeme možnost každého občana ČR na efektivní a 
spravedlivou obranu. Prostřednictvím této petice proto důrazně protestujeme proti snahám 
Evropské komise o další regulaci legálních zbraní a sebeobranných prostředků a považujeme 
stávající legislativní podmínky v této oblasti v České republice za naprosto vyhovující a 
bezproblémové. 

 


 Prohlašujeme tímto dále, že jakékoli další úpravy zákonů v této oblasti by proto měly být do 
budoucna vedeny ne na evropské úrovni, ale měly by být výhradně řešeny vlastní legislativou 
jednotlivých členských států, a to vždy pouze po nezbytné celonárodní diskuzi. 
 
 
Petiční výbor ve složení 
Mgr. Pavel Černý, pplk. v.v., Pod Barvířkou 5, Praha 5, PSČ: 150 00 
Jiří Schams, nprap. v.v., Kubelíkova 10, Praha 3, PSČ: 130 00 
Jiří Janeček - Zimákova 458, Praha 4, PSČ: 149 00 
Eugen Satran – Mařatkova 918/2, Praha 4, PSČ: 142 00 
František Ryba - Petra Rezka 16/810, Praha 4, PSČ: 140 00 


 
Petici zasílejte na: OKs, Zimákova 2355, Praha 4, 149 00 
Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn: 
kterýkoliv člen petičního výboru (klauzule vyžadovaná §5, písm. 1 zák. č. 85/1990 Sb. - dále viz příloha) 
Pozn.: 
1) Tato petice bude po naplnění dostatečného množství podpisů předána: 
- Prezidentu České republiky 
- Parlamentu České republiky 
- Senátu České republiky 
- Europoslancům České republiky 
- Europoslancům všech členských států Evropské unie 
- Evropskému petičnímu výboru 
- Eurokomisařce Cecilii Malmström 


 
2) Jakékoli sdělené osobní údaje všech osob podepisujících Petici budou využity výhradně jen 
k petičním účelům a bude s nimi dále nakládáno dle pravidel nakládání a ochrany osobních 
údajů.  

 


Příloha    -    Listina    základních    práv    a    svobod

 


ZÁKON 85/1990 Sb. ze dne 27. března 1990 o právu petičním 
Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně: 

 

Úvodní ustanovení 


§ 1 
(1) Každý má právo sám nebo společně s jinými obracet se na státní orgány se žádostmi, návrhy a 
stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti těchto 
orgánů (dále jen "petice"). 
(2) Právnické osoby mohou toto právo vykonávat, je-li to v souladu s cíli jejich činnosti. 
(3) Peticí se nesmí zasahovat do nezávislosti soudu. 
(4) Petice nesmí vyzývat k porušování ústavy a zákonů, popírání nebo omezování osobních, 
politických nebo jiných práv občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné 
smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení, nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti 
z těchto důvodů, anebo k násilí nebo hrubé neslušnosti. 

 


§ 2 
Ve výkonu petičního práva nesmí být nikomu bráněno. Výkon tohoto práva nesmí být nikomu na 
újmu. 

 


§ 3 
Petiční výbor 
(1) K sestavení petice, opatření podpisů občanů pod ni, doručení petice státnímu orgánu a jednání s 
ním mohou občané vytvořit petiční výbor. 
(2) Petiční výbor není právnickou osobou. 
(3) Členové petičního výboru jsou povinni určit osobu starší 18 let, která je bude zastupovat ve 
styku se státními orgány. 

 

§ 4 
Shromažďování podpisů pod petici 
(1) Občan nebo petiční výbor může každým způsobem, který neodporuje zákonu, vyzývat občany, 
aby petici svým podpisem podpořili. K podpisu pod petici občan uvede své jméno, příjmení a 
bydliště. Musí být umožněno, aby se s obsahem petice před podpisem řádně seznámil. K podpisu 
nesmí být žádným způsobem nucen. 
(2) Pokud podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká 
petice má být podpisy podpořena; dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, 
kdo petici sestavil, nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v 
této věci zastupovat. (3) K účelu uvedenému v odstavci 1 mohou být petice a podpisové archy vystaveny též na místech 
přístupných veřejnosti. K tomu není třeba povolení státního orgánu, nesmí však dojít k omezení 
provozu motorových a jiných vozidel a k rušení veřejného pořádku. 
(4) Shromažďováním podpisů na místě přístupném veřejnosti může být pověřena osoba, která 
dosáhla věku 16 let. 

 

§ 5 
Podání a vyřízení petice 
(1) Petice musí být písemná a musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji 
podává; podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a 
jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat. 
(2) Státní orgán, jemuž je petice adresována, je povinen ji přijmout. Nepatří-li věc do jeho 
působnosti, petici do 5 dnů postoupí příslušnému státnímu orgánu a uvědomí o tom toho, kdo petici 
podal. 
(3) Státní orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět 
tomu, kdo ji podal anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi uvede 
stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení. 

 

§ 6 
Vzešla-li petice ze shromáždění, platí pro ni ustanovení § 1, 2 a 5 Zákona o právu shromažďovacím 
(viz níže) s tím, že musí být uvedeno, z jakého shromáždění vzešla a jak byla shromážděním 
schválena; petičním výborem se rozumí svolavatel shromáždění. 
------------------------------------------------------------------ 

 


1) Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím. 
Společná ustanovení 

 


§ 7 
Státní orgány upraví způsob přijímání, projednávání a vyřizování peticí jim adresovaných ve svých 
jednacích řádech nebo obdobných předpisech. 

 


§ 8 
Pokud se v tomto zákoně mluví o státních orgánech, rozumí se tím i právnické osoby, jimž byla 
působnost státního orgánu svěřena. 

 


§ 9 
Ustanovení jiných právních předpisů upravující řízení před státními orgány a přijímání a vyřizování 
stížností, oznámení a podnětů neplatí pro přijímání a vyřizování peticí podle tohoto zákona. 

 


§ 10 
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. 


 
Článek 227 ze Smlouvy o fungování EU 


 
(bývalý článek 194 Smlouvy o ES) Každý občan Unie a každá fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se statutárním sídlem 
v některém členském státě má právo předložit samostatně či společně s dalšími občany nebo 
osobami petici Evropskému parlamentu ve věci, která spadá do oblasti činností Unie a která se 
jich přímo dotýká. 

 

Odkaz na podpisové archy

 

...podpisový arch je možné zanechat i v prodejně ARMED - www.armed.cz

 

Štítky

zbraně petice eu držení

Ohodnoťte článek počtem hvězdiček

Zaujal Vás tento článek? Nebo se Vám článek nelíbil? Ohodnoťte hvězdičkami.

5.3 / 10

Přidej komentář
Váš příspěvek do diskuze:

Komentáře

avatar
Jaroslav Chyba Datum: 10.06.2016 Čas: 22:58

Jedno z mnoha hledisek:
Mezi obyvatelstvem je vysoké procento bývalých i současných občanů, kteří byli a jsou zapojeni do složek a organizací prosazující zákony našeho státu. Jedná se například o policisty, vojáky, celníky, vězeńskou stráž, soudce, advokáty, regionální politiky, manažery firem, státní úředníky atd. Téměř všichni z nich se po dobu výkonu povolání dostali do konfliktu s lidmi, překračujícími zákon, kteří často vyhrožovali odvetou. Protože je všeobecně známo, že většina lidí "zákona" je ozbrojena. Pokud by byla tato skupina odzbrojena, byla by vážně ohrožena bezpečnost těhto lidí i jejich rodin. Mělo by to dopad i na snížení horlivosti a poctivosti při výkonu služby ve svěřených funkcích.

avatar
Miroslav Wolf Datum: 10.06.2016 Čas: 20:27

Nemám zbrojní pas a ani nevlastním žádnou zbraň, snad jen kuchyňské nože.
Přesto si myslím, že upření práva na obranu je neobhajitelné. Již jsme ztratili armádu po jejím rozpuštění a i výchovu k obraně. Jsme snad stádo ovcí?

avatar
Václav Strnad Datum: 06.06.2016 Čas: 09:04

Jsem proti omezování držení zbraní všech soukromých osob ,každý občan má právo na svoji obranu.

avatar
Stanislav Karkula Datum: 01.06.2016 Čas: 06:29

Omezit držení legálních zbraní pro sport či obranu,je cosi neskutečného...Ti,kteří tak chtějí učinit,by měli skončit v psychiatrickém zařízení,nebo proti nim zahájit trestní řízení.

avatar
Václav Štícha Datum: 23.05.2016 Čas: 13:30

Omezování držení zbraní prospěje zločincům. Ti totiž velmi často používají zbraně držené nelegálně, nebo si najdou jiný prostředek. Pravda je, že pokud se plošně omezí držení zbraní, možná to nějakému zločinu zabrání. Ale rozhodně to vezme možnost slušným občanům se bránit a mnoho zločinů to naopak umožní a jiné to velmi usnadní! Palná zbraň je potenciálně velmi nenásilný a jemný prostředek - lze ji totiž využít ke hrozbě. Tedy pokyn "ani hnout - ruce nahoru - pomalu lehnout na zem" může zabránit zločinu, případně jeho pokračování. Někdy na to sice není čas, ale jak je doloženo v mnoha zdrojích, tímto se efektivně zločinům brání! Pochopitelně obránce musí střílet, pokud ho útočník neposlechne, to je ale už volba útočníka.
Nechci být omezen ve svém právu bránit sebe, svoji rodinu, nebo jiné občany, svůj majetek atd. Nechci být ani nucen být někomu vydán na milost a nemilost, ani tlačen k tomu, abych násilníkovi, třeba lupiči nedal možnost se vzdát pod pohrůžkou palnou zbraní a situaci v takové nouzi řešil třeba pomocí kamene, trubky apod..

avatar
Josef Kovalčík Datum: 13.05.2016 Čas: 15:12

Nechápu EU, náš zákon platí u nás a pokud se jede jinam, stejně se každý musí řídit zákonem země do které jede. Souhlasím s peticí.

avatar
Šimon Laciok MUDr. Datum: 04.05.2016 Čas: 22:47

Evropská komise je byrokratická nedemokratická instituce, která neprošla demokratickým procesem voleb. Jakékoli její směrnice je nutno považovat za pochybné obzvláště, pokud útočí na svobodu občanů. Pokud ČR jako suverení stát přistoupí na tyto legislativní změny, budu to považovat za útok na občanské svobody, demokracii a bezpečnost a nebudu se těmito normami řídit.
....vzpomeňme na odzbrojování ozbrojených složek a občanů v roce 1938......
Současná situace.......co nabízí EK ?...... 1 milion anonymních migrantů (80% mladých mužů) nekontrolovaně a bez dokladů putující Evropou jednoznačně spojených s kriminalitou, bezvízový režim s Tureckem, Kosovem, ztráta kontroly úřadů a policie nad velkými městskými částmi velkých evropských měst, kde bují radikální islám, držení ilegálních zbraní a teroristické buňky(Brusel, Paříž, Londýn).........a do toho ..... odzbrojení bezúhonných občanů evropských států.
Podívejme se jak žijí Srbové v Kosovu.. asi tak bychom dopadli.
Nepovažuji se za občana EU, jsem občanem ČR a zákony vycházející ze směrnic EK nerespektuji..už z pudu sebezáchovy.

avatar
RomanPr. Datum: 01.05.2016 Čas: 18:42

Kdepak unie já se asi té radosti nedočkám až jednoho velmi krásného sluného dne celá unie půjde k čertu!!!!!!!!!

avatar
Jitka Skoupá Datum: 29.01.2016 Čas: 18:12

Ba naopak, zvažuju,zda zažádat o zbrojní průkaz!

avatar
Bohumil Dryák Ing. Datum: 10.01.2016 Čas: 14:56

Právo bránit svou rodinu v ohrožení je základním právem občana