Odpověď ředitele Národní protidrogové centrály na dotaz redaktora časopisu Reflex Jiřího X.Doležala k problematice growshopů

Datum: 08.11.2013 | Autor: Michal Voska

plk. Mgr. Jakub FRYDRYCH, ředitel Narodní protidrogové centrály odpověděl na dopis pana Jiřího X. Doležala z časopisu Reflex ohledně problematiky Growshopů.

Growshop - vybavení k pěstění marihuany

 

Vážený pane doktore, 

 

problém vidím v několika směrech. Pokud se někdo zabývá jakoukoliv obchodní či jinou činností, která v kontextu může souviset s protiprávním jednáním, existuje vždy nějaké nebezpečí, že poruší zákon. U jiných komodit se jedná o možné formy účastenství (spolupachatel, organizátor, návodce, pomocník). Trestně právní úprava Šíření toxikomanie chrání společenský zájem, kterým je ochrana společnosti před riziky souvisejícími se zneužíváním jiných návykových látek s výjimkou alkoholu a má být mezním regulačním prostředkem jednání, která spočívají v svádění, podporování, podněcování nebo šíření zneužívání těchto látek. 

 

Existence growshopů souvisí s nelegálním pěstováním konopí, což je premisa o kterou se můžeme přít, ale v konkrétních trestních věcech rozhodují důkazy, opatřené v souladu se zákonem v rámci trestního řízení. Z logiky věci je sledován kontext jednotlivých prodávaných komodit právě s ohledem na jejich vztah k protiprávnímu jednání, za které je v ČR ve smyslu zákona považováno pěstování druhů a odrůd rostliny konopí, které mohou obsahovat více než 0,3% látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů, jak jistě víte. 

 

O tom, že se činnost některých growshopů či e-shopů pohybuje na hraně zákona svědčí mimo jiné účelové zakrývání všeobecně zřejmých skutečností - tedy souvislosti s nelegálním pěstováním konopí, prodej komodit, které mají za svůj cíl konspiraci pěstování či ztížení odhalení finálního produktu nebo marketingové aktivity akcentující anonymitu nakupujícího. Navíc jsou významným faktorem, který poskytuje tomuto protiprávnímu jednání materiální a morální podporu s významným vlivem na vnímání společenské akceptace pěstování a užívání konopí výše popsaných druhů a odrůd.

 

Nedám Vám výčet komodit, které je možné v growshopech prodávat, protože to prostě není možné. Povšimněte si, že akce nesměřovala ani vůči jednomu hobby řetězci, i když nelze vůbec vyloučit, že v konkrétní pěstírně jsou ventilátory či části elektroinstalace právě z těchto obchodů. Chci tím říci, že sama podstata obchodů navázaných na nelegální pěstování konopí je společným jmenovatelem pro "řetězec" skutkových okolností, které mohou vést k naplnění předmětné skutkové podstaty. 

 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu, které z mého pohledu velmi trefně vystihlo podstatu dlouhodobé hry na schovávanou (revolty pod duchnou za účelem zisku) ve vztahu k tomuto typu obchodní činnosti bylo řádně zveřejněno, k jeho dopadům proběhla mediální i odborná diskuse a reakce policie následovala až do několika měsících, které ukázaly, že místo akceptace právní úpravy dochází pouze k dalšímu promyšlenému a z mého pohledu absurdnímu hledání cest, jak právní úpravu obejít. Pokud hovoříme o nákladovosti a směřování policejních kapacit, právě nelegální pěstování a distribuce konopí různých produkčních objemů je druh trestné činnosti, který váže k mé nevelké radosti více než třetinu policejních kapacit vyčleněných pro drogy v této republice a našlo by se pro nesporně využití i v jiných oblastech produkce a distribuce nelegálních drog. Situace se však má tak, že fenomén nelegálního pěstování konopí v ČR stále roste a policie se mu věnuje přiměřeně jeho četnosti ve veřejném prostoru. 

 

Váš nápad s obcházením obchodů a dáváním lhůt pro uvedení do souladu se zákonem se poněkud nepotkává s právním řádem České republiky. Pokud se policie dozví o podezření z jakéhokoliv trestného činu musí v souladu se zásadou oficiality konat. Na straně druhé zákaz prodeje jednotlivých komodit v těchto obchodech nemá právní oporu a nedovedu si představit situaci, kdy policisté zakazují prodej jakékoliv komodity bez právního podkladu. Čili čirá utopie. 

 

Jsem rád, že na plošné informování veřejnosti apelujete právě Vy, který jste obdobné aktivity Národní protidrogové centrály, které souvisely s obesíláním občanů zatížených lokalit informacemi o rizicích spojených s průmyslovým pěstováním konopí a výrobou metamfetaminu významně kritizoval a připodobňoval dobám dávno minulým. Teď nám naopak vytýkáte, že jsme svévolně nevstupovali do obchodů a bez právní titulu nezakazovali prodej jednotlivých komodit, samostatně až na výjimky legálně využitelné.

 

Někdy se nám principy právního státu hodí a jindy zase nehodí. Neznalost zákona neomlouvá a ve všech normálních společnostech platí, že zákony se mají dodržovat. Pokud se přežijí, nemění se jejich manifestačním porušováním a testováním jejich elasticity, ale prostřednictvím moci zákonodárné. 

 

V úctě

 

plk. Mgr. Jakub FRYDRYCH
ředitel NPC SKPV PČR

 

Dopis Jiřího X.Doležala

 

Vážený pane plukovníku!

 

Připravuji velký materiál o souběžně probíhající padesátce samostatných trestních řízeních ("razii") proti growshopům. Chtěl bych pro článek požádat o Vaši odpověď na dvě otázky, které bohužel nebyly v dnešním (vlastně už včerejším) TV pořadu objasněny.

 

Na jaře letošního roku jsem Vám poslal otázku, co se vlastně po novém judikátu smí. Doslova: Co se smí prodávat spolu s potřebami pro  pěstování rostlin pod umělým světlem? Vaše odpověď zněla: „Neočekávejte ode mne nějaký extenzivní výklad." (článek níže). Já sám k článku doplnil nějaká doporučení, ale na rozdíl od Vás nemám autoritu šéfa protidrogovky, takže mne většina provozovatelů neposlechla. Nyní došlo k razii proti growshopům, a jak jsem pochopil z Vašich slov v TV, že zásahy proběhly v provozovnách, které nabízely "ucelený řetězec". To jest - těch, které mne neposlechly :) Kdybyste na jaře jasně zformuloval meze, co se smí a co se nesmí společně prodávat, tak Vás by na rozdíl ode mne growshopy poslechly.

 

Nyní konečně dotaz:
Proč jste zvolil cestu represe místo prevence, proč jste po novém judikátu jasně nezformuloval pro konopnou subkulturu meze společného prodeje komodit, které policie už nebude tolerovat, a nechal jste poměrně volný výklad judikátu dojít až k padesáti trestním řízením? Nebylo jednodušší a především pro stát řádově levnější místo padesáti trestních řízení spojených s odposlechy, domovními prohlídkami etc. poslat poté, co vstoupil judikát v platnost, do growshopů policisty s letákem, co se nadále nesmí prodávat společně, a místo trestního stíhání provozovatele obchodů vyzvali, aby sortiment do 24 hodin sladili s novým výkladem zákona?

 

Předem díky za odpověď, kterou bych potřeboval do pátečního večera.

 

V úctě jxd, Reflex

 

PhDr. Jiří X. Doležal

Štítky

Jiří X.Doležal growshop drogy reflex

Ohodnoťte článek počtem hvězdiček

Zaujal Vás tento článek? Nebo se Vám článek nelíbil? Ohodnoťte hvězdičkami.

5 / 10

Přidej komentář
Váš příspěvek do diskuze: