Novinka v oblasti výchovy dětí

Datum: 19.12.2016 | Autor: por. Bc. Pavla Jiroušková

Didaktickou hru, která seznamuje děti se zásadami bezpečného chování  s názvem „Učíme se s Honzíkem aneb Policejní pohádky hrou“ jsme poprvé představili a uvedli do praxe ve třetí třídě Prima školy v Ostravě Vítkovicích. Uvedení se zúčastnila také autorka ilustrací paní Šárka Nogová, která dětem osvětlila grafickou přípravu jednotlivých hracích karet. Preventistky následně dětem hru představily v reálu, probraly s nimi tři témata. Děti se aktivně zapojovaly a beseda vedená formou hry se jim velmi líbila. Způsob hry pozitivně hodnotili také přítomní pedagogové.

 

 

Hra jako jedna ze základních charakteristik chování je jazykem dětství, dorozumívacím prostředkem důležitým k duševnímu růstu i k učení a tedy má významný výchovný prvek. Již jeden z největších českých myslitelů, filosofů a spisovatelů Jan Amos Komenský, který byl propagátorem myšlenky „škola hrou“, hodnotil takové vzdělávání dětí jako krásnou přípravu k vážným věcem.

Naši hru jsme záměrně vytvořili s cílem seznámit děti se zásadami bezpečného chování a také abychom jim přiblížili vhodnou formou jednotlivé složky policie.

Hra je určena dětem prvního stupně základních škol. Je založena na principu otázek a odpovědí v klíčových krizových situacích, kterým mohou děti čelit. Hrací karty jsou barevně rozděleny do sedmi skupin dle témat (vlastní bezpečnost, návykové látky, rizika moderních technologií, dopravní výchova, seznámení s prací policie, majetková a násilná trestná činnost). Na jedné straně hrací karty ilustrace zachycuje dané téma – například přecházení vozovky nebo problematiku šikany či alkoholu – na druhé straně karty jsou otázky k tématu. Hru lze použít jako celek, tedy se všemi 61 kartami nebo můžeme pro práci s dětmi vybrat pouze jedno či více témat.

Hra byla financována z resortního Programu Ministerstva vnitra z oblasti prevence kriminality na rok 2016. Grafického zpracování se zhostila na výbornou paní Šárka Nogová, která ilustrovala také „Policejní pohádky“ a „Policejní antistresové omalovánky“.  Autorky hry jsou policistky Pavla Welnová z Opavy a Pavla Jiroušková z Bruntálu a byli velmi nápomocni i další kolegyně i kolegové z oddělení (skupin) tisku a prevence Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje.

S projektem jsme navázali na naši oblíbenou knihu „Policejních pohádek“, kterou jsme představili právě před dvěma lety v předvánočním období.

Didaktická hra bude využívána nejen při preventivních akcích policistů, ale také samotní pedagogové ji mohou aplikovat do výuky. Hry budou následně distribuovány zájemcům do základních škol Moravskoslezského kraje. Učitelé mohou kontaktovat policisty jednotlivých skupin (či oddělení) tisku a prevence moravskoslezské policie.

Ohodnoťte článek počtem hvězdiček

Zaujal Vás tento článek? Nebo se Vám článek nelíbil? Ohodnoťte hvězdičkami.

0 / 10

Přidej komentář
Váš příspěvek do diskuze: