Nouzový pruh v EU - kde a jak?

Datum: 18.07.2016 | Autor: ÚAMK

Možná si to ani neuvědomujeme, ale nouzový nebo odstavný pruh na dálnicích má hned několik funkcí. Nejen umožnit v případě nezbytnosti odstavit nepojízdný nebo havarovaný automobil, ale také se stát dalším dálničním pruhem (jako například v Německu). A to v okamžiku mimořádných kolon nebo dopravního kolapsu. Ovšem to nejpodstatnější je, že se může stát „cestou života“. 

 

Jaká platí pravidla pro vytváření záchranných pruhů v Evropě? Co v případě průjezdu sanitky, policie nebo hasičů. Je třeba nechat volný odstavný pruh nebo naopak vytvořit průjezd mezi jízdními pruhy a využít odstavný pruh pro odstavení vozů stojících v kolonách? ÚAMK přináší pravidla platná v jednotlivých zemích.

„ Znát, a řídit se těmito pravidly, je mimořádně důležité, protože při záchraně životů rozhodují doslova minuty a sekundy o tom, zda se podaří zachránit lidský život nebo ne“, říká prezident ÚAMK JUDr. Oldřich Vaníček.


Česká republika
Jak se správně chovat, kam se s vozidlem zařadit v případě, že zezadu přijíždí vozidlo s právem přednosti jízdy, jak se oficiálně označují automobily záchranářů, policie, hasičů a podobně? Zákon o silničním provozu říká: „Pokud hustota provozu na dálnici a rychlostní silnici o dvou jízdních pruzích v jednom směru jízdy vyvolá vznik kolony stojících vozidel, jsou řidiči souběžně jedoucích vozidel povinni před zastavením vozidla vytvořit mezi sebou jeden průjezdný jízdní pruh široký nejméně 3,0 m pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy; je-li v jednom směru jízdy tři a více jízdních pruhů, sníží vzájemný boční odstup řidiči vozidel v levém a středním jízdním pruhu nebo středních jízdních pruzích. Řidiči jedoucí v krajních jízdních pruzích v jednom směru jízdy mohou při vytváření průjezdného jízdního pruhu vjet na krajnici nebo na střední dělící pás. Řidičům ostatních vozidel je vjezd do pruhu pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy a jízda v tomto pruhu zakázána; toto neplatí pro vozidla vlastníka pozemní komunikace a vozidla technické pomoci.“
Zjednodušeně řečeno, měli bychom vytvořit volný průjezd o šíři 3 metrů vždy mezi pravým pruhem vozidel, které využijí volný odstavný pruh a ostatními pruhy vlevo. Podstatné je dodat, že povinnost vytvořit prostor platí už v okamžiku, kdy vůz s právem přednosti v jízdě dojíždí ke stojící koloně (v případě popojíždějící je to doporučeno) ve dvou a více pruzích.


Rakousko
U našich jižních sousedů mají i speciální výraz pro danou situaci a průjezd vozidel s právem přednosti - pravidlo Rettungsgasse. Nedodržování povinnosti vytvořit tak zvanou záchrannou uličku se velmi přísně trestá, a to pokutou až do výše 2180 euro. Podstatné je, že uličku záchrany je povinnost vytvořit do příjezdu například záchranné služby ke stojící nebo pomalu jedoucí koloně. Zásadní je také uvést, že rakouské předpisy jsou v tomto směru odlišné od českých a stanoví vytvářet 3 metry široký průjezd mezi levým pruhem a ostatními směrem vpravo.       

Německo, Slovinsko, Švýcarsko
Princip ve své podstatě velmi podobný jako v Rakousku, tedy, že v případě dvouproudé dálnice nebo silnice je nezbytné vytvořit záchranný pruh uprostřed, v případě tří a víceproudých silnic vlevo. Tedy mezi levým pruhem a zbylými vpravo.
V Německu je pro vytvoření záchranného pruhu vyžadováno zastavení provozu. Proto je důležité, aby jednotlivé vozy při zastavení dodržovaly dostatečnou vzdálenost od vpředu jedoucího vozidla.


Francie, Španělsko
Podobný režim jako v Rakousku, je však pouze stanoveno, že musí být vytvořen prostřední pruh pro záchranářská a další vozidla. Další upřesnění není.

Itálie, Nizozemsko
Neexistují žádné zvláštní předpisy.

Ohodnoťte článek počtem hvězdiček

Zaujal Vás tento článek? Nebo se Vám článek nelíbil? Ohodnoťte hvězdičkami.

0 / 10

Přidej komentář
Váš příspěvek do diskuze: