Nábor Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Datum: 07.10.2013 | Autor: por. Bc. Soňa Budská

Hledáte perspektivní povolání ?
Středočeská policie stále přijímá nové policisty.

 

Přijímání nových policistů
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje přijímá do služebního poměru příslušníka Policie České republiky nové uchazeče.
 
Máme především zájem o uchazeče, kteří žijí v našem regionu, tedy ve Středočeském kraji a kteří vnímají práci policisty jako své celoživotní poslání.
 
Předpoklady k přijetí do služebního poměru:
Do služebního poměru může být přijat občan České republiky (dále jen „občan“), který
o přijetí písemně zažádá,
je starší 18 let,
je bezúhonný,
splňuje stupeň vzdělání stanovený pro služební místo, na které má být ustanoven,
je zdravotně, osobnostně a fyzicky způsobilý k výkonu služby,
je plně způsobilý k právním úkonům,
je oprávněný seznamovat se s utajovanými informacemi podle zvláštního právního předpisu, má-li být ustanoven na služební místo, pro které se tato způsobilost vyžaduje,
není členem politické strany nebo politického hnutí,
nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a není členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost.
 
Při přijetí do služebního poměru je příslušník ustanoven na služební místo, pro které je stanovena služební hodnost vrchní referent (TT 02) se zařazením na obvodním oddělení (dále jen „OOP“) nebo dopravním inspektorátu (dále jen „DI“).
 
Přednostní zájem máme o obsazení níže uvedených služebních míst, která se nachází na Územních odborech v bývalých okresních městech. Svou lokalitou v teritoriu středních Čech dávají námi nabízená služební místa v budoucnu ustanoveným policistům perspektivu zaměstnání „na dohled“ od Hlavního města Prahy při současném zachování výhod služebního působiště v prostředí centrálních Čech.
 
 
Rádi v našich řadách přivítáme všechny mladé a perspektivní jedince se zájmem o atraktivní a mnohdy adrenalinové zaměstnání, které nabízí ve všech ohledech dokonalé zázemí a možnost kariérního růstu. Všichni noví policisté budou řádně proškoleni pro výkon svého budoucího povolání.
 
Kontakt na pracoviště náboru nových policistů:
Mgr. Věra Hurdová               974/ 861750    email: stcoppv@mvcr.cz
Miluše Chomátová                 974/ 861764    email: stcoppv@mvcr.cz
Mobil.: 724210547
Bc. Adéla Merhulíková          974/ 861775    email: stcoppv@mvcr.cz
Mobil: 724210547 
Fax: 974870830
Sekretariát                              974/ 861409
 
Fax: 974/ 870830
 
Adresa :
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Na Baních 1535, Praha 5 – Zbraslav, PSČ 156 64

Štítky

povolání nábor policie policista

Ohodnoťte článek počtem hvězdiček

Zaujal Vás tento článek? Nebo se Vám článek nelíbil? Ohodnoťte hvězdičkami.

3 / 10

Související články