Na děti myslíme i nadále

Datum: 11.11.2013 | Autor: por. Mgr. Soňa Štětínská

Kriminalisté krajského ředitelství pracující s dětmi, oběťmi trestných činů především mravnostního a násilného charakteru, jsou specialisté na slovo vzatí. Uvědomují si závažnost situace, dopady a následky chování pachatelů na dětské oběti. Všemu přizpůsobují jednání s dětmi, i v takzvaných výslechových místnostech, přičemž díky finanční podpoře Krajského úřadu Moravskoslezského kraje mají nyní možnost věnovat dětem jako alespoň drobný výraz pochopení jejich často děsivých zážitků drobnou hračku…

 

Hračky pro děti

 

Panenky, maňásky a plyšáky s dekou, to jsou hračky, které vyrobili pro děti – oběti pracovníci ostravské Charity svatého Alexandra. Celkově obdrží naše krajské ředitelství 352 hraček v hodnotě 65 000 korun. Vše financoval Krajský úřad Moravskoslezského kraje v rámci námi navrženého projektu „Dovybavení výslechových místností v Moravskoslezském kraji“.

 

 

Když se podíváme do historie, první specializovaný komplex pro práci s dětskými svědky a oběťmi trestné činnosti (možno nazývat i výslechová místnost) byl zřízen v roce 2006 v Ostravě, přičemž policisté v ní začali s prvními výslechy dětí počátkem roku 2007. Mezi prvními tak kriminalisté komunikovali v místnosti s nezletilou dívkou, obětí muže, kterého na jaře letošního roku obvinili ze šesti znásilnění (či pokusů) dívek mladších 15 let (Frýdek-Místek a Český Těšín). V současné době funguje v rámci Moravskoslezského kraje 5 speciálních místností, konkrétně v Ostravě-Zábřehu, Opavě, Frýdku-Místku, Krnově a Havířově (poslední realizace, uvedena do provozu koncem února 2013, s vybavením finančně pomohlo město Havířov a Ministerstvo vnitra ČR). 

 

 

V roce 2011 bylo v rámci kraje v komplexech vyslechnuto 64 obětí a 38 svědků, 1 dospělá oběť domácího násilí, 2 dospělé oběti znásilnění, 4 senioři a 6 handicapovaných osob. Nelze opomenout ani 4 provedená psychologická vyšetření. V roce 2012 bylo v rámci kraje vyslechnuto mimo jiného 64 obětí a 37 svědků, 8 handicapovaných osob a 6 osob ve věci domácího násilí. Celkově bylo v místnostech provedeno 155 úkonů – do statistiky jsou zahrnuty například i psychologická vyšetření a podobné úkony. 
Z výše uvedeného vyplývá, že komplexy jsou využívány policisty i při kontaktu například s oběťmi trestných činů z řad handicapovaných osob, týraných či znásilněných žen. 

 

 

Specializované komplexy mají nezastupitelnou úlohu – jsou i vybavením přizpůsobeny tak, aby se dětská oběť cítila nestísněně, uvolněně a mohla policistům při komunikaci poskytnout maximum informací. Proč? Jedná se o neopakovatelný procesní úkon důležitý při pátrání po pachateli. Ale především, z komunikace je pořízen audiovizuální záznam. Ten je možné poskytnout znalcům z oboru psychiatrie a psychologie a dítě již nemusí své často otřesné zážitky opakovat u soudu, neboť kvalitně zachycená výpověď je v návaznosti na posudky odborníků považována za plně dostačující. 

 

 

Díky výslechovým místnostem je tak zabráněno sekundární viktimizaci dětské oběti. A jak je výše uvedeno, někdy i dospělého  - díky zaznamenanému výslechu bylo předejito sekundární viktimizaci brutálně znásilněné paní, kdy pachatel byl odsouzen na 11 let nepodmíněně, aniž by poškozená musela opakovat výpověď u soudu. Když se vrátím k dětem, policisté při navázání důvěry s nimi byli v minulosti vystaveni situaci, kdy neměli k dispozici dostatek věcí, například hraček, které by mohli po ukončení úkonu vyslýchanému dítěti ponechat. Tento prvek vnímají jako velmi pozitivní, a proto se naše krajské ředitelství rozhodlo pro tento projekt. 

 


V souvislosti s těmito komplexy a kontaktu mezi obětí a policistou v nich nelze opomenout ani to, že díky precizní práci kriminalistů a dalších odborníků bylo vyřešeno i několik případů, kdy oběť neuváděla pravdu. Jako příklad lze uvést úplně první paní vyslýchanou v Ostravě – byla hluchoněmá a svůj příběh si vymyslela. Nebo lze zmínit případ 14leté dívky, která v listopadu 2011 oznámila své znásilnění v Ostravě-Porubě. Důkladné prověření kriminalistů a dalších odborníků ale prokázalo, že si vše vymyslela.

Štítky

policie hračky děti

Ohodnoťte článek počtem hvězdiček

Zaujal Vás tento článek? Nebo se Vám článek nelíbil? Ohodnoťte hvězdičkami.

0 / 10

Související články

Přidej komentář
Váš příspěvek do diskuze: