Ministr vnitra vrátil Petra Lessy do služebního poměru příslušníka Policie ČR

Datum: 04.12.2013 | Autor: Pavel Novák - MVČR

Vyjádření ministra vnitra Martina Peciny ze 3. prosince 2013 k rozhodnutí v přezkumném řízení o propuštění Mgr. Petra Lessy ze služebního poměru příslušníka Policie ČR. 

 

 

„Vzhledem k tomu, že Mgr. Petr Lessy byl Městským soudem v Praze pravomocně očištěn, musel jsem na tuto situaci, kterou jsem nezpůsobil, v souladu se zákonem reagovat. Po důkladném prostudování materiálů a na základně expertního posouzení Ústavu státu a práva Akademie věd, který považuji za nezpochybnitelnou právní autoritu, jsem proto ve smyslu ustanovení §193 služebního zákona rozhodl v přezkumném řízení o zrušení pravomocného rozhodnutí ministra vnitra o propuštění Mgr. Petra Lessy ze služebního poměru příslušníka Policie ČR. 

 

Důvodem mého rozhodnutí je zejména to, že trestní stíhání Mgr. Petra Lessy, pro které byl propuštěn ze služebního poměru, bylo pravomocným usnesením Městského soudu v Praze zastaveno. Městský soud v odůvodnění svého rozhodnutí dospěl k názoru, že toto trestní stíhání bylo nepřípustné. Dle právního názoru soudu nemělo být trestní řízení proti Mgr. Petru Lessy vůbec zahájeno, z čehož jednoznačně vyplývá, že rozhodnutí o propuštění Mgr. Petra Lessy ze služebního poměru touto skutečností ztratilo právní, tedy zákonný podklad.

 

Zastávám názor, že všichni státní úředníci, stejně jako všichni občané České republiky by měli respektovat pravomocné rozhodnutí soudu. Tímto rozhodnutím se cítím vázán a nedokáži si představit, že bych po očištění nevrátil do funkce člověka, který byl po nařčení ze spáchání trestného činu zbaven funkce i služebního poměru.

 

V tomto okamžiku tedy dle názoru Ústavu státu a práva Akademie věd máme dva policejní prezidenty. Aby nedošlo k destabilizaci policie, uděluji do vyřešení tohoto stavu plk. Petru Lessy dovolenou. Policii tak dále řídí brig. gen. Martin Červíček. Očekávám nicméně, že brig. gen. Martin Červíček v souladu se svými dřívějšími vyjádřeními nebude lpět na pozici policejního prezidenta a že se společně domluvíme na jejím předání.

 

Pokud by ke společné domluvě nedošlo, bude zahájen přezkum pravomocného rozhodnutí, kterým byl do funkce policejního prezidenta ustaven brig. gen. Martin Červíček, neboť je zřejmé, že s ohledem na stávající právní stav se toto pravomocné rozhodnutí dostalo do rozporu se zákonem.“

Štítky

policie prezident Lessy Červíček

Ohodnoťte článek počtem hvězdiček

Zaujal Vás tento článek? Nebo se Vám článek nelíbil? Ohodnoťte hvězdičkami.

0 / 10

Související články