Microsoft za 4.7 miliardy korun bez DPH - rozhodne až příští vláda

Datum: 22.01.2014 | Autor: Michal Voska

Minulý rok proběhla informace o podepsání strategické smlouvy o spolupráci mezi MV ČR a Microsoftem. Nyní přinášíme aktuální informaci o vývoji spolupráce. Vláda se rozhodla projednávání zmíněné veřejné zakázky přerušit. Rozhodne tedy až příští vláda.

Martin Pecina po podpisu smlouvy s Microsoftem   zdroj: MV ČR

 

Při podpisu smluv 28.listopadu 2013 ministr vnitra Pecina  prohlásil: „Jsem rád, že díky smlouvám získají úřady možnost v případě zájmu nakoupit software pro veřejnou správu nebo zajistit podporu vzdělání či bezpečnost na internetu za nejnižší možné ceny,“ 

 
Ředitel pro sektor veřejné správy společnosti Microsoft David Frantík v souvislosti s podepsanými smlouvami uvedl, že zvýšení  efektivity institucí, přístup organizací k moderním technologiím, systémová  podpora inovací i kvalita vzdělávání nejsou jen prioritami vlády ČR, ale zaměřuje se na ně také Microsoft. „Velmi nás těší, že budeme moci toto úsilí vlády ČR podpořit a doufám, že tak přispějeme naším dílem i ke zlepšení naší pozice v mezinárodních srovnáních,“ doplnil David Frantík.


 
Zástupci obou stran podepsali tři strategické smlouvy – Smlouvu o strategické spolupráci, Smlouvu Business and Services a Smlouvu Enterprise. Tyto smlouvy budou základním předpokladem pro následné vyhlášení významné veřejné zakázky s názvem „Pořizování licencí k produktům Microsoft“, na jejímž základě bude uzavřena rámcová smlouva na poskytování licencí k produktům Microsoft. Plnění z této rámcové smlouvy budou následně na vlastní účet poptávat konkrétní orgány veřejné moci. Hlavním důvodem pokračování ve stávajícím modelu centralizovaného zadávání je jeho ekonomická výhodnost.

 

Dle nepotvrzených informací mělo jít o celkovou zakázku za 4.7 miliardy korun. Nová aktuální informace z Ministerstva vnitra říká, že Vláda se rozhodla projednávání zmíněné veřejné zakázky přerušit. Rozhodne tedy až příští vláda.

 

 

Znění zadávací dokumentace:

 

Předmětem uvedené veřejné zakázky je pořizování a obnova licencí Microsoft a poskytování technické podpory k dílčím produktům (tzv. Software Assurance) a další obecná podpora produktů i zákazníků (orgánů veřejné správy). Předmětem veřejné zakázky nejsou žádné další zpoplatněné služby, ale pouze služby vycházející z povinností dodavatele (tzv. LAR, nově LSP), které je dodavatel povinen poskytovat bezplatně.

 


Veřejná zakázka bude zadávána formou otevřeného řízení podle § 27 zákona, s využitím institutu centralizovaného zadávání ve smyslu § 3 zákona.

 


Cílem zadávacího řízení bude uzavření nové rámcové smlouvy, jež bude navazovat na obdobnou rámcovou smlouvu uzavřenou dne 1. prosince 2008 a jež vypršela dne 30. listopadu 2013. Nová rámcová smlouva bude uzavřena na období čtyř let.
Nová rámcová smlouva tím tak zajistí podmínky pro udržení zásad legálního využívání software ve smyslu usnesení vlády České republiky č. 624/2001 a nastolí jednotný standard a vzájemnou interoperabilitu jednotlivých subjektů veřejné správy při významné modernizaci softwarového vybavení veřejné správy jako celku.

 

Nákup licencí bude proveden pro Ministerstvo vnitra jakožto centrálního zadavatele a orgány veřejné moci, které se připojily nebo připojí k této veřejné zakázce podpisem Dohody o centralizovaném zadávání. Ke dni 10. 12. 2013 uzavřelo s Ministerstvem vnitra tuto Dohodu již 177 subjektů.

 

Důvodem zvolení postupu centralizovaného zadávání je jeho ekonomická výhodnost. Společnost Microsoft garantuje orgánům veřejné moci zachování nejvýhodnější cenové hladiny D, jež byla použita i v předchozích smlouvách. Tato úroveň cenové hladiny je stanovena na nejnižší možné úrovni, kterou Microsoft může v České republice nabídnout. Prostřednictvím centralizovaného zadávání v roce 2008 bylo dosaženo významného snížení této úrovně u smlouvy Enterprise Agreement o dalších 15 %. Lze tedy předpokládat, že při pokračování ve stávajícím modelu bude dosaženo minimálně stejné cenové úrovně (D-15%), tentokrát však již i pro licenční program Select Plus, kde lze předpokládat dosažení obdobně významné slevy.


Další přínosy: 
    zajištění přehledu o nakoupených produktech Microsoft orgány veřejné moci a možnost vyhodnocení výhod uvedených výše;
    značné snížení administrativní náročnosti na straně orgánů veřejné moci související s nákupem licencí k produktům Microsoft.

 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 4,6 miliard Kč bez DPH a byla stanovena na základě ročních statistik objemů pořizovaných licencí v předchozí rámcové smlouvě.

 


Způsob stanovení ceny bude přesně vymezen rámcovou smlouvou. Cena bude vypočítána tak, že z výrobcem stanovené ceny se započtením nejvyšších množstevních slev (tedy z tzv. cenové hladiny D) bude odečtena sleva poskytnutá dodavatelem, jejíž výše vzejde ze zadávacího řízení. Konečnou cenu ovlivní pouze měnový kurz a případná změna výše DPH.

 


V případě nerealizace této veřejné zakázky by byly licence pořizovány bez slevových mechanismů, jichž bude dosaženo díky institutu centralizovaného zadávání. V případě, kdy by byly smlouvy uzavírány jednotlivými orgány veřejné moci samostatně (bylo-li by to vůbec možné, vzhledem k individuální velikosti organizací), nebylo by možné dosáhnout na takto garantovanou cenovou úroveň, což by ve svém důsledku znamenalo nehospodárné vynakládání finančních prostředků státního (obecního) rozpočtu.

Štítky

Pecina Microsoft

Ohodnoťte článek počtem hvězdiček

Zaujal Vás tento článek? Nebo se Vám článek nelíbil? Ohodnoťte hvězdičkami.

0 / 10

Související články

Přidej komentář
Váš příspěvek do diskuze: