Mezinárodní operace BAT

Datum: 13.01.2016 | Autor: kpt. Mgr. Barbora Kudláčková

V rámci mezinárodní operace „BAT“ se detektivům Národní protidrogové centrály služby kriminální policie a vyšetřování ve spolupráci s příslušníky Pohraniční stráže Polské republiky podařilo na území obou států odhalit a zadržet kompletní devatenáctičlennou organizovanou skupinu pachatelů, zabývající se nelegální velkoobjemovou výrobou a rozsáhlým obchodem s metamfetaminem. Droga dle dosavadního šetření končila u odběratelů na území České republiky, Spolkové republiky Německo, Austrálie a u překupníků albánského původu. Specifickými rysy případu jsou zejména způsob organizování výroby, její značný objem a přesouvání do stále nových objektů na území České republiky a Polska, propracovaná dělba práce pachatelů a rozsáhlé nelegální obchodní aktivity, vztahující se k širokému okruhu zákazníků.

 

 

„Zejména s ohledem na množství vyprodukovaného a zajištěného metamfetaminu a rozsah působnosti organizované skupiny se jedná o největší policejní protidrogový zásah v roce 2015. Způsob páchání trestné činnosti touto skupinou navíc odráží nejaktuálnější trendy v oblasti nelegálního obchodu s metamfetaminem na našem území“, uvedl policejní prezident brig. gen. Mgr. Bc. Tomáš Tuhý.

 

Po půlročním prověřování trestné činnosti v rámci operace „BAT“ zadrželi a obvinili závěrem roku 2015 policisté Národní protidrogové centrály, ve spolupráci s útvary Krajských ředitelství policie ČR hl. m. Prahy, Karlovarského kraje, Středočeského kraje, Ústeckého kraje a útvary Generálního ředitelství cel, na území ČR celkem 13 pachatelů, z toho 11 vietnamského původu a 2 občany ČR. Rozkrývání kriminálního jednání této organizované skupiny probíhalo v úzké spolupráci s orgány vymáhající právo v Polsku.

 

Samotná trestná činnost pachatelů spočívala nejen v masivní velkoobjemové výrobě metamfetaminu na území ČR a Polska, ale rovněž ve zprostředkování velkoobchodu dalším výrobcům a odběratelům. Skupování metamfetaminu od výrobců a jeho přeprodávání velkoodběratelům, stejně jako zajišťování prekursoru pro jeho výrobu, měl na starosti přímo hlavní organizátor skupiny.

 

Metamfetamin hlavní organizátor vykupoval od výrobců za cenu 210.000,- Kč za 1 kg a zásoboval jím tržnice v příhraničí ČR a SRN. Další prodej následoval osobám vietnamského původu, kteří jej distribuovali na území ČR. Nemalá část byla určena na vývoz, což je předmětem dalšího vyšetřování.

 

Výroba metamfetaminu vysoké kvality v podobě krystalů probíhala na území Západočeského, Ústeckého a Středočeského kraje a v hl. m. Praze. Místa výroby se velmi často měnila, výrobci si ke zřizování laboratoří zpravidla pronajímali rodinné domy či skladové prostory, kde provedli pouze několik varů a tyto kontaminované prostory následně opouštěli. Pronájmy objektů pachatelé realizovali jménem osob pobývajících mimo naše území nebo na padělané či pozměněné doklady.

 

Prekurzorem pro výrobu metamfetaminu bylo léčivo Cirrus, které skupina získávala z Polska. Jednalo se o přípravek, vyráběný v Turecku. Na jeden výrobní cyklus, který trval cca 5 dní, byli výrobci schopni vyrobit 30 až 50 kg metamfetaminu.

 

Aby výrobci eliminovali riziko odhalení svých varen, přesunuli část výroby metamfetaminu na území Polska. Zde vyrobený metamfetamin následně vozili zpravidla v dutinách osobních automobilů do ČR.  Na území Polska byl zadržen kurýr, který do ČR převážel 27 kg metamfetaminu. Příslušníci polské pohraniční stráže taktéž odhalili poblíž Varšavy velkokapacitní laboratoř na výrobu metamfetaminu a sklad s cca 30 kg tablet Cirrus. Na území Polské republiky bylo zadrženo a obviněno celkem 6 osob, z toho 5 osob vietnamského původu a 1 občan Polska, který v případu figuroval jako kurýr.

 

V průběhu prověřování se podařilo příslušníkům NPC na území ČR zadržet při několika zadokumentovaných obchodech 3 kurýry s 23 kg metamfetaminu. Při závěrečné realizaci akce, která probíhala ve městech Dubí, Žatec, Teplice, Praha, Cheb, Hrádek nad Nisou, Podbořany, Jirny a Jíloviště, bylo provedeno více než 20 domovních prohlídek a 15 prohlídek jiných prostor a pozemků, při kterých byly zajištěny 2 velkokapacitní laboratoře na výrobu metamfetaminu, 10 luxusních automobilů v celkové hodnotě cca 4 miliony Kč, 2 velké vily v hodnotě cca 10 milionů Kč a cca 15 milionů Kč v hotovosti.

 

Celkem bylo v rámci této operace zajištěno cca 50 kg metamfetaminu, 90 kg léčiv s obsahem pseudoefedrinu, 3 velkokapacitní varny, větší množství chemikálií potřebných k výrobě metamfetaminu a zadrženo 19 osob na území obou států.

 

Ze zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 odst. 1, odst. 3 písm. c), odst. 4 písm. c) nebo podle § 283 odst. 1, odst. 3 písm. c) trestního zákoníku, bylo na území ČR obviněno celkem 13 osob, kterým hrozí trest odnětí svobody v délce trvání až 18 let. Všichni obvinění jsou stíháni vazebně.

 

„Drogová kriminalita je trvalou prioritou Policie ČR, a to na všech úrovních, od mezinárodní, organizované, přes pouliční distribuci, drogy v dopravě, až po prevenci užívání návykových látek a zvyšování právního vědomí v této oblasti. Nelegální drogy vnímám jako významný problém nejen ve vztahu k primární drogové trestné činnosti, ale také s ohledem na navazující protiprávní jednání a rovněž závažný rizikový faktor ve vyloučených lokalitách“, řekl policejní prezident brig. gen. Mgr. Bc. Tomáš Tuhý.

 

Metamfetamin v ČR již dlouhodobě představuje nejproblematičtější nelegální omamnou a psychotropní látku. I v roce 2015 pokračoval trend zvyšování objemu výroby, její organizovanosti a komercionalizace. Situaci na tuzemském trhu významně negativně ovlivňuje poptávka po této droze ze sousedních zemí, která podněcuje aktivity zločineckých organizovaných skupin. Masivní poptávku odběratelů ze Spolkové republiky Německo stále nabývá na síle a obdobná situace nastává i na území sousedního Rakouska. Velkoobjemová výroba metamfetaminu je již několik let doménou organizovaných zločineckých skupin původem z Vietnamu, které svůj nelegální byznys cílí zejména na zahraniční zákazníky. Jejich počínání se vyznačuje vysokou mírou konspirace a dělby práce. Kapacita varen se neustále zvyšuje, na jeden výrobní cyklus jsou pachatelé schopni vyrobit metamfetamin v řádech desítek kilogramů. Celkový počet odhalených varen v loňském roce klesl. Doposud nejčastěji zneužívaný prekursor pro výrobu metamfetaminu v podobě léků s obsahem pseudoefedrinu, pocházejících z Polska, začíná být vlivem regulace pozvolna nahrazován léky jiné původu či jinými látkami.

 

V oblasti nelegálního obchodování s marihuanou v loňském roce došlo k mírnému poklesu. Spotřeba konopných drog je v České republice stále po­krývána především domácí produkcí, nicméně množství od­halených pěstíren i objem zajištěných rostlin a su­šiny marihuany doposud progresivně vzrůstající od roku 2007, začíná klesat. Pokles objemu pěstování netechnického konopí „indoor“ průmyslovým způsobem se začal projevovat po zásahu policie proti některým majitelům a provozovatelům growshopů, jež představovaly významný zdroj technologií pro pěstitele. I nadále dochází k tomu, že investoři upouští od zři­zování tzv. „průmyslových pěstíren“ a provozují řadu menších pěstíren s pěstební kapacitou cca 300 až 500 rostlin, čímž snižují riziko odhalení. Jednotlivý inves­tor takto investuje do více menších pěstíren společně s několika dalšími podílníky. V případě, že dojde k od­halení jedné z pěstíren, přijde investor pouze o zlomek investice, a tedy i zisku.

 

Kokain na našem území i nadále zůstává drogou zejmé­na skryté populace majetnější skupiny obyvatel, žijící převážně ve větších aglomeracích. Vzhledem k ceně a konkurenci metamfetaminu na trhu se stává relativně dostupnější, ale jeho konzumentská kvalita bývá často díky masivnímu ředění velmi nízká. Způsoby transportu kokainu na naše území zůstávají obdobné, stejně tak zapojení zločineckých skupin do obchodu s ním. V roce 2015 byly na našem území odhaleny velké zásilky kokainu, nicméně vyšetřování potvrdilo, že se jednalo pouze o logistickou chybu a tyto zásilky nebyl určeny pro český nelegální trh. Česká republika není v oblasti kokainu nikterak významnou cílovou ani tranzitní zemí.

 

Situace v oblasti heroinu zůstává v ČR i v roce 2015 odlišná od řady evropských zemí, kde se dlouhodobě projevuje nadprodukce této látky v Afghánistánu a na trhu se objevuje relativně čistá droga. Český heroinový trh se vyznačuje velmi nízkou kvalitou heroinu nabí­zeného v rámci pouličního prodeje a zneužíváním léčivých přípravků na bázi opiátů, zejména Subutexu, ale také například Fentanylu a stále více také Vendalu Retard.

 

Co se týká tzv. „nových psychoaktivních látek“, jejich rozšíření na našem území je stále do značné míry ovlivněno poměrně snadnou dostupností a tradicí metamfetaminu. Česká republika se tak řadí mezi země s nižší poptávkou po těchto látkách. Ve stále větším objemu jsou však v podobě „legal highs“ nebo „research chemicals“ nabízeny formou internetové­ho prodeje, často z území mimo Českou republiku. I v roce 2015 byly hlášeny fatální intoxikace těmito látkami v řadě zemí EU. 

Ohodnoťte článek počtem hvězdiček

Zaujal Vás tento článek? Nebo se Vám článek nelíbil? Ohodnoťte hvězdičkami.

0 / 10

Přidej komentář
Váš příspěvek do diskuze: