Městská policie Praha 10

Datum: 08.06.2014 | Autor: Michal Voska, Ing.Michal Ridl

Městská policie hl. m. Prahy působí na území hlavního města od roku 1992, kdy byla zřízena vyhláškou hl. m. Prahy č. 5 ze dne 26. března 1992, vydanou na základě zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, k zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku.

V současné době je na OŘ 10 celkem 111 strážníků. Na OŘ 10 přímý výkon služby zajišťují strážníci hlídkové služby a strážníci okrskáři. V budově OŘ 10 se nachází přestupkové oddělení a operační středisko OŘ 10, kde je nepřetržitá stálá služby strážníků dozorčího obvodu (4 strážníci) a zástupce dozorčího obvodu (4 strážníci). Tito strážníci zde příjmají telefonické oznámení od občanů a dále zde koordinují, řídí a usměrňují strážníky, kteří vykonávají hlídkovou službu v „ terénu“. Přímým nadřízeným strážníkům hlídkové služby je velitel směny (4 strážníci) a v době jeho nepřítomnosti jej zastupuje zástupce velitele směny (4 strážníci). Úkolem je provádět po nástupu strážníků hlídkové služby instruktáž, kde tyto strážníky instruuje o jejich činnostech, náplni práce, plánovaných zákonných přestávkách apod.

 

Strážníci ve směnách (hlídková služba)

 

Na OŘ 10 jsou čtyři směny a ty se skládají ze strážníků z hlídkové služby. Tito strážníci pracují v 12 hodinové pracovním cyklu 2 denních a 2 nočních směn a 4 dny volna. Počet strážníků ve směně je v průměru 17. Tito strážníci vykonávají běžnou hlídkovou činnost na území MČ Praha 10 a dále jsou využívání na dohled při konání bezpečnostních opatřeních apod. Tato činnost je vykonávána formou autohlídek, cyklohlídek, motohlídek a pěších hlídek. Strážníci zařazeni do autohlídek zajišťují výkon linky tísňového volání 156.

 

 Strážníci okrskáři

 

V současné době působí na OŘ 10 celkem 29 strážníků okrskářů. Tito strážníci dohlíží především na dodržování veřejného pořádku v rámci svých okrsků, kterých je v naší městské části celkem dvanáct. Okrsek je v práci městské policie nejmenší územní celek, proto je při práci jednotlivých strážníků-okrskářů kladen důraz právě na dobrou znalost zdejšího prostředí. Často se stává, že lidé znají konkrétního strážníka jménem a volají mu vždy, když se dostanou do nesnází. Se strážníky se mohou lidé v Praze 10 setkat během hlídkové činnosti nebo během pevných úředních hodin, kdy jsou jednotlivé okrskové služebny otevřeny veřejnosti. Kromě toho tito strážníci z Prahy 10 pravidelně pořádají přednášky pro děti, které jsou zaměřené především na prevenci v oblasti dopravy a kriminality. Přednášky se organizují již několik let a stále je o ně ze strany zdejších škol velký zájem. Děti se během nich dozví nejen o bezpečnosti na přechodech, důležitosti dodržování značek, ale také základy bezpečné jízdy na kole či bruslích.

 

Výkon služby okrskářů je na OŘ 10 realizován následně: Na okrskové služebně Litevská 1282/1, jsou stanoveny pevné úřední hodiny pro veřejnost a to od pondělí do neděle od 8:30 do 17:00 hod. pro okrsek č. 1 až 9. Okrsek č. 10 má úřední hodiny pro veřejnost na okrskové služebně v ul. V Korytech 8 a to v pátek od 9:00 do 10:00 hod. Okrsek č. 11 má úřední hodiny pro veřejnost na okrskové služebně ul. Jabloňová 2992/8 v úterý od 15:00 do 16:00 hod. a ve čtvrtek od 15:00 do 16:00 hod. Okrsek č. 12 má úřední hodiny pro veřejnost na okrskové služebně v ul. V Korytech 8 v úterý od 15:00 do 16:00 a ve čtvrtek od 15:00 do 16:00hod.

 

Výsledky činnosti OŘ 10 za rok 2013

 

Veřejný pořádek a zeleň

 

Aktuální a prioritní je kontrolní činnost strážníků se zaměřením na dodržování vyhlášek hl.m. Prahy ,,o ochraně veřejné zeleně“, ,,o čistotě“ a ,,o požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích“ a dohled nad veřejným pořádkem na ÚMČ Praha 10.

 

Mezi nejčastější odhalené přestupky ve veřejném pořádku v roce 2013 patřilo znečišťování veřejného prostranství a to i ve formě porušování vyhlášky hl.m.Prahy „o odpadech“ kdy se zjištěné delikty včetně fotodokumentace postupovaly jako oznámení o přestupku správnímu orgánu. Kontrolní činnost na úseku povinností majitelů psů (psí známky, znečišťování VP, ochrana veřejné zeleně, poplatky ze psů) je stále aktuální a to především v rámci běžné hlídkové činnosti.

 

Za rok 2013 byly oznámeny na ÚMČ Praha 10 a řešeno strážníky z OŘ MP Praha 10 celkem 15 správních deliktů nezaplacení poplatku ze psů (porušení obecně závazné vyhlášky č.23/2003 o místním poplatku ze psů). Strážníci se podílejí rovněž na území m.č. na sběru použitých injekčních stříkaček – zejména v okolí školských zařízení, dětských hřišť a v parcích. Stálá pozornost byla věnována vytěsňování bezdomovců a závadových osob z parku na Čechově náměstí, z parku Solidarita, metra Strašnická, metra Skalka z lokalit u nákupních center Tesco Eden a Tesco Skalka s pozitivním výsledkem. V období ledna 2013, kdy klesala teplota hluboko pod bod mrazu, byli bezdomovci monitorováni z preventivních důvodů před případy umrznutí. Trvale je realizována kontrolní činnost strážníků se zaměřením na dodržování vyhlášky hl.m. Prahy „o ochraně veřejné zeleně“- nejčastější porušení jsou zjišťována v parkové zeleni a vyhl. hl.m. Prahy, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích. Obecně lze konstatovat, že stanovené priority a úkoly byly plněny a i do budoucna bude zvýšená pozornost věnována zejména s ohledem na dodržování vyhlášek hl.m. Prahy se zaměřením na parky a dětská hřiště + nekompromisní postih znečišťování veřejného prostranství psími výkaly.

 

Za rok 2013 bylo v rámci dohledu nad dodržováním právního předpisu HMP č. 12/2008, Obecně závazné vyhlášky, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích, bylo strážníky OŘ MP Praha 10 zjištěno a řešeno strážníky z OŘ MP Praha 10 celkem 302 přestupků proti této vyhlášce. Dále bylo odhaleno a řešeno celkem 438 přestupků kouření v místech kde je to zakázáno.

 

Při dohledu nad dodržováním právního předpisu HMP č. 8/2008, Obecně závazné vyhlášky o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích (vyhláška o čistotě), bylo zjištěno a řešeno celkem 380 takových přestupků.

 

Mezi nejvíce sledované aktivity z oblasti veřejného pořádku patřilo mj. zajištění fotbalových utkání na SK Slavia Praha (stadion Eden) a Bohemians 1905 (stadion dolíček), které se konalo v roce 2013 celkem 51x. Dále bylo provedeno v 1 případě

 

Ohodnoťte článek počtem hvězdiček

Zaujal Vás tento článek? Nebo se Vám článek nelíbil? Ohodnoťte hvězdičkami.

3.8 / 10