Koncepce ochrany měkkých cílů pro roky 2017–2020

Datum: 19.04.2017 | Autor: Lucie Nováková - ředitelka odboru tisku a public relations

Dne 19. dubna 2017 vláda schválila Koncepci ochrany měkkých cílů pro roky 2017 až 2020. Jde o další z řady aktivit Ministerstva vnitra v oblasti ochrany obtížně hlídaných míst a událostí s větším výskytem osob, jako jsou obchodní centra, trhy, školy či koncerty. Cílem koncepce je vytvořit fungující národní systém ochrany měkkých cílů, díky kterému bude možné rychle a pružně reagovat na vniklé hrozby. 

 

Potřeba ochrany měkkých cílů vychází jak z protiteroristického balíčku a zjištění Auditu národní bezpečnosti, tak ze skutečnosti, že teroristé stále častěji na tato místa útočí. „Chceme vytvořit takové podmínky, které umožní, že podstatná část měkkých cílů bude schopná na případnou hrozbu reagovat a útoku buďto zabránit, nebo výrazně snížit možné škody. Koncepce počítá s tím, že ochrana měkkých cílů je věcí všech subjektů, které spolu musí aktivně spolupracovat a mít nastavenou komunikační a koordinační činnost. Součástí toho je také důležité zapojení Policie ČR,“ uvedl ministr vnitra Milan Chovanec s tím, že jde o první materiál v ČR na takovéto úrovni.

 

Součástí koncepce jsou tyto návrhy opatření:

 

vytvoření stálého poradního sboru MV pro ochranu měkkých cílů,
vytvoření série vzdělávacích kurzů a materiálů k ochraně měkkých cílů pro odborníky z řad bezpečnostních složek, majitele či provozovatele měkkých cílů,
realizace informační kampaně zaměřené na laickou i odbornou veřejnost,
rozesílání varovných SMS vybraným zástupcům měkkých cílů s plánem vytvořit síť spojení tak, aby zástupci měkkých cílů v místě útoku měli přehled a informace o tom, co se v okolí děje,
Ministerstvo vnitra do konce června předloží vládě návrh na zřízení dotačních programů vytvořených s konkrétními ministerstvy za účelem zvýšení ochrany měkkých cílů.

 

Ministerstvo vnitra v minulosti už např. vytvořilo metodiku Základy ochrany měkkých cílů, která se zaměřuje na řešení konkrétních situací, jako je výskyt podezřelé osoby, nález podezřelého balíčku atd. Kromě toho pro zástupce měkkých cílů funguje také nonstop poradní infolinka na čísle 800 255 255.

 

Celé znění koncepce:

http://www.mvcr.cz/soubor/koncepce-ochrany-mekkych-cilu-pro-2017-2020-pdf.aspx

Ohodnoťte článek počtem hvězdiček

Zaujal Vás tento článek? Nebo se Vám článek nelíbil? Ohodnoťte hvězdičkami.

0 / 10

Přidej komentář
Váš příspěvek do diskuze: