Čtvrtletní zpráva o migraci

Datum: 26.07.2019 | Autor: MVČR

Tato zpráva obsahuje informace o situaci v oblasti migrace jak na území ČR, tak v Evropě. Jsou zde uvedeny statistiky legálně pobývajících cizinců, data týkající se mezinárodní ochrany a nelegální migrace v ČR a informace o počtech osob migrujících v rámci tří největších migračních tras - východní, centrální a západní středomořské trasy.  Situace v ČR je stabilní. V současné době je zde registrováno více než 570 tis. cizinců. Téměř čtvrtina z nich pochází z Ukrajiny. Cizinci nejčastěji do ČR přicházejí za účelem zaměstnání. V první polovině roku bylo v ČR evidováno celkem 1 065 žádostí o mezinárodní ochranu, nejvíce žádostí bylo podáno občany Arménie, Ukrajiny a Gruzie. Do Evropy během letošního roku nelegálně přicestovalo celkem 36 185 osob. Počty osob na všech migračních trasách ve srovnání s minulým rokem o 50 % poklesly, i když během června můžeme zaznamenat mírný nárůst. Zvyšují se počty žádostí o azyl ve Španělsku (od počátku roku 2019 bylo podáno již více než 50 tis. žádostí), na prvních místech mezi žadateli jsou tam převážně občané latinsko-amerických zemí (Venezuela, Kolumbie, Nicaragua, Honduras a Salvador).

 

 

Legální migrace K 31. květnu 2019 bylo na území ČR registrováno celkem 573 342 osob cizí státní příslušnosti, z toho 279 193 na základě oprávnění k přechodnému pobytu a 294 149 mělo v ČR trvalý pobyt. Mezi cizinci pobývajícími legálně na území ČR převažují občané třetích zemí (338 379 osob, tj. 59 %) nad občany členských států EU, EHP a Švýcarska (234 945 osob, tj. 41 %).  

 

U cizinců, kteří na území České republiky mají přechodný pobyt, převažuje účel pobytu zaměstnání (48,5 %), dále účel pobytu sloučení rodiny (16,9 %), studium (8,5 %) a podnikání (6,9 %). Mezinárodní ochrana V období od 1. ledna do 30. června 2019 bylo v České republice evidováno celkem 1 065 žádostí o mezinárodní ochranu, což je o 27,1 % více než ve stejném období roku 2018. Tento nárůst je způsoben faktem, že v tranzitním prostoru letiště Václava Havla v Praze docházelo od počátku roku 2019 ke zvýšenému počtu účelově podaných žádostí o mezinárodní ochranu ze strany občanů Arménie. Z tohoto důvodů byla občanům Arménie zavedena povinnost vlastnit letištní průjezdní vízum. 

 

 

V prvním pololetí 2019 bylo na území České republiky zadrženo celkem 2700 cizinců. Z tohoto počtu bylo 202 osob zadrženo na vnější schengenské hranici, tj. na mezinárodních letištích a 2498 při nelegálním pobytu. Na nelegální migraci se podíleli státní příslušníci 87 států z toho nejvíce občané Ukrajiny (764), Moldavska (407), Vietnamu (185) a Ruska (143). Z celkového počtu bylo v prvním pololetí 109 osob zadrženo při nelegální tranzitní migraci. Nejvíce se jednalo o státní příslušníky Iráku (34), Afghánistánu (24), Sýrie (10) a Jemenu (11). Nejvíce osob cestovalo do Německa (82) a Velké Británie (1).  

 

 Dne 1. dubna 2019 odsouhlasila vláda České republiky poskytnutí daru ve výši 25 milionů Kč pro Severní Makedonii. V rámci programu Ministerstva vnitra „Pomoc na místě“ budou finance využity na nákup a obnovu speciálních vozů a dalšího technického vybavení pro ochranu hranic na západobalkánské migrační trase. Dne 2. června 2019 bylo v Praze otevřeno Národní situační centrum ochrany hranic. Jedná se o společné pracoviště Ředitelství služby cizinecké policie a Generálního ředitelství cel, jehož cílem je koordinace ochrany vnějších hranic České republiky a zajištění spolupráce v rámci schengenského prostoru i s dalšími zeměmi. Dne 18. června 2019 schválila Poslanecká sněmovna vládní návrh novely zákona o pobytu cizinců, který jí Senát vrátil k projednání. Součástí novely jsou i pozměňovací návrhy ministra vnitra Hamáčka, které umožní zrušit trvalý pobyt cizinci po trojnásobném odsouzení za úmyslný trestný čin. Rovněž se zrychlí proces ukončení pobytu cizinců, kteří páchají úmyslnou trestnou činnost, na méně než šest měsíců, zatímco dosud tento proces trval přes dva roky. Vládní novela zákona dále zjednodušuje pravidla pro vstup a pobyt studentů a vědců. Další opatření se týkají cizinců ze zemí mimo EU, kteří do ČR přicestují za prací nebo za rodinou. Všichni nově příchozí budou mít od roku 2021 povinnost absolvovat do jednoho roku adaptačně-integrační kurz. Nově také bude moci vláda flexibilně reagovat na situaci na trhu práce a svým nařízením dočasně aktivovat vydávání mimořádného pracovního víza pro pracovníky z konkrétních zemí a ekonomických odvětví. Navíc vláda získá možnost stanovit maximální kvóty ekonomické migrace. V návaznosti na novelu také dochází k zjednodušení a rozšíření vládních programů ekonomické migrace. Dne 4. července 2019 podepsal výše zmíněnou novelu také prezident ČR M. Zeman. Novela bude účinná od 31. července 2019. 

Ohodnoťte článek počtem hvězdiček

Zaujal Vás tento článek? Nebo se Vám článek nelíbil? Ohodnoťte hvězdičkami.

0 / 10