Československé četnictvo? Jiné než v seriálu

Datum: 08.09.2014 | Autor: Jana Šulcová

Asi každý z nás někdy zhlédl alespoň jeden z dílů populárního českého seriálu Četnické humoresky, jehož hlavním tématem je život a trable prvorepublikových příslušníků četnictva. Kolik z nás ale zná skutečné reálie působení a práce četníků z dob dávno minulých? Pojďme se společně podívat na zajímavou kapitolu v dějinách české a československé policie, tedy na úlohu a poslání československého četnictva.

 

Československé četnictvo bylo vojensky organizovaným bezpečnostním sborem, který plnil bezpečnostní úkoly na celém území tehdejšího společného státu Čechů a Slováků.

 

Bezpečnost a pořádek. Všude

 

Jeho organizační struktura byla pevně stanovena zákonem o četnictvu č. 299/1920 Sb.ze dne 14. dubna 1920. Tímto předpisem bylo četnictvo republiky Československé definováno jako vojensky organizovaný strážný sbor, který byl určen k tomu, aby na celém území Československa dohlížel na dodržování veřejného pořádku a veřejné bezpečnosti.

 

Četnictvo bylo orgánem státní politické správy, který měl kompetenci k vykonávání bezpečnostní služby s podřízeností státním politickým úřadům.

                                                        

Četník Janda / zdroj: wikipedia.cz

 

Ministerstvo vnitra jako arbitr

V oblasti výcviku, vyučování, kázně a kontroly služby a také ve věcech správních a hospodářských bylo podřízeno četnickým důstojníkům. V obou oblastech pak přímo podléhalo ministerstvu vnitra.

 

A jak probíhala komunikace mezi četnictvem a armádou?  K četnictvu byl za tímto účelem přidělen důstojník československého vojska. Zajímavostí v rámci fungování československých četníků bylo povolávání příslušníků četnictva v určitých lhůtách k vojenským cvičením, při kterých četníci podléhali vojenským předpisům a zákonům. Těchto cvičení se účastnili četníci, kteří s přihlédnutím k věku byli jinak povinni vojenským cvičením podle branného zákona. V případě, že nastal válečný stav, byla část četnictva nucena přejít k polní bezpečnostní službě.

 

Naopak soudy a státní zastupitelství v případě trestní pravomoci byly oprávněny vyžádat si službu četnictva přímo. Pokud šlo o jiné obory působnosti než trestní, mohly se dožadovat četnické služby prostřednictvím příslušných politických úřadů.

 

Disciplina nadevše

Československé četnictvo muselo být také velmi disciplinované. Všechny příkazy, které  obdrželo, bylo povinno ihned a bez průtahů vykonat a současně se zdržet jakýchkoli komentářů a posuzování rozkazů.

 

Všechna pravidla mají ale i své výjimky. Upustit od vykonání příkazu mohli četníci pouze tehdy, pokud by se příčil četnickým povinnostem, byl v rozporu se zájmy státu nebo trestním zákonem. Takový případ byl četník povinen ihned nahlásit svému představenému.

 

Četnictvo se v československé historii potýkalo s řadou zejména politických problémů (válka, převzetí moci komunisty atd., o tom více až někdy jindy), přesto si policejní složky zachovaly svou tvář a mezi řadou občanů se do dnešních dnů těší úctě a respektu.

 

Zdroj fotografií: wikipedia.cz/creative common licence

Štítky

četnictvo československo

Ohodnoťte článek počtem hvězdiček

Zaujal Vás tento článek? Nebo se Vám článek nelíbil? Ohodnoťte hvězdičkami.

3.7 / 10

Přidej komentář
Váš příspěvek do diskuze:

Komentáře

avatar
Richard Štark Datum: 05.12.2019 Čas: 13:32

Ono je to sporné ale pokud vím většina četníků po vyhnání že Slovenského štatu se zapojila do odboje a snažila se upozornit lidi před gestapem když věděli že se bude zatykat a pomahaly i v Terezíně kam donasely poštu, léky a jídlo také za to někteří zaplatil životem v koncentračních táborech

avatar
Jiří Vaněček Datum: 11.02.2016 Čas: 08:15

Ono s tou kolaborací je to takové oblíbené tvrzení, ale zatím nikdo nikdy nezveřejnil nějakou seriózní statistiku nebo článek na toto téma. Podle současného stavu bádání máme na Moravě za období Protektorátu 1057 perzekuovaných příslušníků bezpečnostních sborů, tj. četnictva a policie, z toho 294 mrtvých (včetně padlých ve službě, popravených apod.). Naproti tomu poválečná hlášení a vyšetřování podchytila do 10 případů kolaborace českých četníků. Zapojení četníků německé národnosti do represí je zatím otázkou, jisté je, že tito se na kolaboraci s novým režimem podíleli velkou měrou.

avatar
Pavel Soukup Datum: 12.09.2014 Čas: 20:57

Taky za protektorátu kolaborovali s gestapem,udávali a podíleli se na vyvražďování civilního obyvatelstva a posílali židovský lid do koncentráků-hnůj!!!!!

avatar
Jiří Vaněček Datum: 08.09.2014 Čas: 22:28

Na fotce stažené z Wikipedie není četník, ale voják. Nejlépe lze poznat dle toho, že má na čepici odznak se zkříženými meči (to jsou ty jasně zřetelné růžky přečnívající odznak na každou stranu), který četnictvo nikdy nepoužívalo. Také koně bychom u četnictva hledali marně.
Pokud chcete doplnit článek skutečně četnickou fotku, kontaktujte mne.

avatar
Lukáš Datum: 13.02.2014 Čas: 17:31

No nevím, myslím že to je článek skoro o ničem a moc toho o četnicvu neříká.