Argumenty proti posílení pravomoci Celní správy ČR

Datum: 14.02.2017 | Autor: Redakce PN, MVČR

Ministerstvo vnitra předložilo na koaliční radě statistiky dokazující, že návrh posilovat kompetence Celní správy ČR v trestním řízení je nesystémový a nepodporují ho žádné faktické argumenty. Koaliční rada poté rozhodla, že návrh vláda nebude dále prosazovat. Návrh, aby Celní správa ČR trestné činy, které dnes může prověřovat pouze v prvotní fázi, nepředávala policii, ale celé vyšetřování vedla sama, prosazoval ministr financí Andrej Babiš. Argumenty a statistiky Ministerstva vnitra nicméně jasně ukázaly, že současný systém, v němž vyšetřování vede policie, funguje a je maximálně efektivní. Nesystémové suplování role policie ze strany celníků by navíc zlikvidovalo úspěšnou spolupráci v rámci Daňové kobry. 

 

Celní správa/www.celnisprava.cz

 

Celní správa dnes pouze v prvotní fázi trestního řízení tzv. prověřuje některé daňové a drogové trestné činy nebo např. nelegální hazard. Veškeré tyto trestné činy předává do vyšetřování policii. „Statistiky dokazují maximální funkčnost současného systému spolupráce celní správy s policií. Úspěšnost policie v těchto případech je větší než 95 %. Spolupráce celníků, policistů a státních zástupců má dnes jasná pravidla a každá složka zodpovídá za jasně definovanou fázi trestního řízení. Pro přenesení pravomocí policie na celní správu neexistuje jediný faktický argument a rozhodnutí koaliční rady uložit tento nezodpovědný návrh k ledu je jediné možné řešení,“ uvedl ministr vnitra Milan Chovanec s tím, že je absurdní ničit systém, který funguje, a ještě za to platit 150 milionů korun ročně, jak navrhoval Andrej Babiš.


 
Možnosti posílit pravomoci Celní správy ČR se věnovala pracovní skupina složená ze členů Ministerstva vnitra, Ministerstva financí a Nejvyššího státního zastupitelství. Na základě společně vypracovaných statistik se ukázalo, že z cca 300 kauz, které v roce 2014 předali celníci policii, se přes 95 % podařilo ukončit ještě v témže roce. Argument Ministerstva financí o údajných průtazích při předávání spisů se nenaplnil a žádný další argument finance nepředložily.


Co by znamenal návrh Ministerstva financí:

  • Celní správa by trestné činy, které dnes pouze prověřuje, vyšetřovala sama až do konce. K tomu by navíc potřebovala 115 míst a 150 mil. Kč ročně navíc.
  • V žádné oblasti by však celní správa neměla výlučnou pravomoc a celková odpovědnost by zůstala na policii.
  • Došlo by k rozbití Daňové kobry, protože celníci by ztratili motivaci pracovat ve společném týmu. Soustředili by se hlavně na „své“ případy.
  • Celní správa by si „vyzobávala“ pouze jednodušší případy, protože s dalšími typy trestné činnosti, které jsou páchány v souběhu s daňovou kriminalitou, nemá zkušenosti. Jde např. o násilnou trestnou činnost, vydírání či korupci.
  • Vzniklo by riziko nesdílení informací a překrývání kompetencí.

Ohodnoťte článek počtem hvězdiček

Zaujal Vás tento článek? Nebo se Vám článek nelíbil? Ohodnoťte hvězdičkami.

0 / 10