100 dnů policejního prezidenta

Datum: 22.07.2014 | Autor: plk. Ing. Jana Macalíková

V pondělí 21. července 2014 uplynulo prvních sto dnů od ustanovení nového policejního prezidenta plk. Mgr. Tomáše Tuhého do funkce. Ministr vnitra Milan Chovanec ho jmenoval 12. dubna 2014. Jaké byly? Co se podařilo dokázat a jaké jsou plány do budoucna?

Policejní prezident označil tyto dny za „neskutečně rychlé a hektické.“ Kromě toho, že sestavil svůj nejbližší tým náměstků, stanovil si své priority, kterými jsou pro tento rok:


boj s běžnou pouliční kriminalitou a drogovou kriminalitou,
boj s diváckým násilím a extremismem,
boj s korupcí a finanční kriminalitou,
zlepšení vnitřního klima policie, zvýšení sebedůvěry policistů.

 


A ihned začal s jejich naplňováním. Byl například u podpisu dohody mezi Policií ČR, Generálním finančním ředitelstvím a Celní správou o poskytování informací a zřizování společných pracovních týmů, nazývanou daňová „Kobra“. Uskutečnilo se společné jednání s kolegy ze Slovenské republiky, kde už s „Kobrou“ mají několikaměsíční zkušenosti. Kobra už také poprvé zasáhla. Podařilo se rozkrýt daňovou trestnou činnost a díky rychlé reakci a koordinaci se podařilo zabránit daňovému úniku ve výši 270 milionů korun.


 
Policejní prezident byl mimo jiné také u jednání na úrovni minstrů s bavorskou stranou, kde se stanovily podmínky pro společný koordinovaný tlak na výrobce a distributory drog v příhraniční oblasti. S polskými představiteli zase jednal o možném postupu při potírání distribuce látek na výrobu metamfetaminu z Polska a s vietnamským ministrem pro bezpečnost o možnostech spolupráce s vietnamskou minoritou, která je na území České republiky v drogové oblasti příliš aktivní. V rámci dvouměsíční zesílené aktivity policie se podařilo zajistit 60 pěstíren marihuany a 60 varen pervitinu.


 
Vypsali jsme několik veřejných zakázek, na základě kterých bychom už na podzim měli mít k dispozici asi 240 ks zastavovacích pásů za 2,4 milionu korun, několik desítek osobních automobilů a terénních vozidel v civilním provedení i policejních barvách za přibližně 600 milionů korun. „Mou ambicí je mít k dispozici tzv. policejní speciál, tedy vůz, který bude policistovi přizpůsoben. Bude mít efektní a jednoduché ovládací prvky a úložný prostor na výstroj, kterou policista musí mít neustále po ruce, zbraně nevyjímaje,“ popisuje policejní prezident Tomáš Tuhý. Kvalitní výstroj a výzbroj policistů je další prioritou nového policejního prezidenta. Kvůli uniformním součástkám i zastavovacím pásům už absolvoval několik porad s představiteli odborových svazů, vyslechl jejich připomínky a vytvořil pracovní skupiny, kteří se jejich řešením zabývají.


 
„Chci, aby Policie ČR byla v lepší kondici, než je teď. K tomu samozřejmě potřebujeme finanční prostředky. Rozpočet sboru by proto měl posílit minimálně o tři miliardy korun: dvě třetiny musí jít na obnovu vozového parku, opravy budov a další investice do techniky a technologií. Zbývající miliarda pak náleží policistům na jejich platy, které jim vláda v roce 2010 v rámci úspor vzala,“ dodal policejní prezident a doplnil: „Předchozí vlády svým restriktivním opatřením nutné investice pouze oddálily. Budeme-li chtít plnit stanovené priority a soupeřit jak s běžnou, tak i sofistikovanou kriminalitou a korupcí, musíme investovat do technologií i lidských zdrojů.“
 
Policejní prezident trvá na navýšení počtu policistů. „To ale nemůže být nahodilé a impulsivní, ale připravené a trvalé. Proto stále pokračují práce na tzv. Bílé knize Policie ČR, kde bude zpracována dlouhodobá vize koncepce Policie o početních stavech a rozpočtu,“ vysvětlil hlavní velitel policejního sboru. „Je jasné, že tomu také musí odpovídat naše školství,“ zdůraznil.


 
Policejní prezident se zasazuje také v oblasti prevence a naplňování koncepce prevence kriminality, která je připravena na roky 2014-2016.


 
Policie ČR ročně vyšetřuje přibližně 320 tisíc trestných činů, podaří se objasnit přibližně třetina. Na rok 2014 disponujeme rozpočtem ve výši 28 600 milionů korun, přičemž větší polovina je určena na platy policistů a občanských zaměstnanců. Ve služebním poměru je momentálně přibližně 39 000 příslušníků a policie navíc zaměstnává 10 tisíc občanů.

Štítky

policejní prezident mgr.Tomáš Tuhý

Ohodnoťte článek počtem hvězdiček

Zaujal Vás tento článek? Nebo se Vám článek nelíbil? Ohodnoťte hvězdičkami.

3 / 10

Související články